Erasmus+ thematisch seminarie ‘Participation in Civic Engagement 2.0 Sweden’ (SE)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ Zweden organiseert van 1 tot 4 oktober 2023 een thematisch seminarie met als titel “Participation in Civic Engagement 2.0 Sweden”.

Locatie: Malmö, Zweden

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Deelname aan het democratisch proces, gemeenschappelijke waarden en maatschappelijke betrokkenheid” is één van de vier horizontale prioriteiten van het Erasmus+ programma 2021-2027. Een aantal Erasmus+ Nationale Agentschappen hebben een langdurige samenwerking opgezet rond deze prioriteit, PEACE (Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement) genaamd. In december 2022 heeft een eerste conferentie plaatsgevonden in Napels.

De conferentie in Malmö gaat verder in op de rondetafelgesprekken van PEACE in december. In Malmö zal er ook gelegenheid zijn om nationale en internationale best practices te delen over het thema. De activiteit in Malmö zal de kernaanbevelingen over het thema versterken en ontwikkelen om zo mogelijkheden te creëren voor verdere dialoog en ontwikkeling binnen het thema. De nadruk zal liggen op het werk met Erasmus+ ambassadeurs en Erasmus+ rolmodellen en de impact van deze activiteiten op de deelname aan het democratische leven. Het programma in Malmö zal een combinatie zijn van keynotes, carrouselwerk, groepsactiviteiten en studiebezoeken aan organisaties die rond het thema werken. Zo worden de mogelijkheden die Europa kan bieden inzake deelname aan het democratische leven en actief burgerschap duidelijk gemaakt.

Verwachte resultaten

Ambassadeurs en rolmodellen, die de beste praktijken uit alle onderwijssectoren delen, is een doel van deze activiteit. Dit seminarie wil ook de mogelijkheid tonen van internationale projecten rond het thema.

De doelen van dit seminarie zijn:

  • de Europese identiteit en het saamhorigheidsgevoel versterken door middel van disseminatie-activiteiten m.b.t. actief burgerschap
  • het creëren van synergieën tussen netwerken van Erasmus Alumni/Ambassadeurs om de communicatie over Erasmus+ te verbeteren;
  • deelname van nieuwkomers aanmoedigen door middel van levensechte Erasmus-ervaringen;
  • Bewustmaking binnen het netwerk m.b.t. de uitdagingen voor de Europese Unie en de actieve rol van het EU-burgerschap.

Wie kan deelnemen?

Er worden 120 deelnemers verwacht. Vlaanderen mag 2 deelnemers naar het seminarie sturen. Zij moeten actief zijn in het schoolonderwijs en plannen hebben om Europees te gaan samenwerken rond het thema of reeds een Europees project hebben rond het thema.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Hoe aanvragen?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het online formulier uiterlijk op 8 september 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van € 275 voor de reiskosten heen en terug.

De kosten voor accommodatie en maaltijden tijdens het seminarie worden gedragen door het Zweedse Nationale agentschap.

Meer info?

Contacteer Jan Ceulemans.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat