Erasmus+ thematisch seminarie ‘Teaching sustainability competences for hope, well-being and systemic understanding’

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ Finland organiseert van 1 tot 4 oktober 2023 een thematisch seminarie met als titel “Teaching sustainability competences for hope, well-being and systemic understanding”. Dit seminar wordt mede georganiseerd door het Finse Nationale Agentschap Erasmus+ en het Finse Instituut voor Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Jyväskylä.

Locatie

Het seminarie vindt plaats in Jyväskylä.

De organisator legt een bus-transport in tussen Jyväskylä en Helsinki-Vantaa airport.

Thema’s en doelstellingen

Hoe kunnen we leerlingen de nodige competenties bijbrengen om een duurzame wereld op te bouwen? En hoe kunnen we een positieve weg voorwaarts tonen met praktisch, praktijk- en praktijkleren voor duurzaamheid? Dit seminar richt zich op duurzaamheidsonderwijs, met de nadruk op praktische manieren voor het bevorderen van kennis, vaardigheden en attitudes te bevorderen die nodig zijn voor duurzaamheidscompetenties. Het onderzoekt manieren om het Europees kader voor duurzaamheidscompetenties (GreenComp) voor het lager onderwijs, met de nadruk op concrete voorbeelden.

Het seminar laat methoden zien die in het dagelijkse schoolleven worden gebruikt, rekening houdend met rekening houdend met de vier competentiegebieden van GreenComp: waarden en betrokkenheid, complexiteit, toekomstplanning en handelen voor duurzaamheid.

Planetaire grenzen, verbinding mens-natuur, actieve deelname en buiten leren wordt benadrukt. Het seminar omvat presentaties, paneldiscussies discussies, workshops, schoolbezoeken en informele ontmoetingen. Het seminar omvat ook een sessie gewijd aan netwerken en gefaciliteerde planning van toekomstige samenwerking in het kader van het Erasmus+-programma.

Verwachte resultaten

De deelnemers zullen nieuwe kennis, ideeën, methoden, vaardigheden en motivatie opdoen om duurzaamheidsonderwijs te ontwikkelen en verwante leer-/onderwijsmethoden te diversifiëren. De deelnemers zullen netwerken opzetten en mogelijk partners vinden voor transnationale samenwerkingsmogelijkheden die het Erasmus+ programma biedt.

Wie kan deelnemen?

Er worden 60 deelnemers (waarvan 37 uit andere EU-landen) verwacht.

De doelgroep zijn leerkrachten en directies uit het basisonderwijs (leeftijdsgroep 6-12 jaar).. Vlaanderen mag 2 deelnemers naar het seminarie sturen. Eén deelnemer per organisatie.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 18 juni 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van € 275 voor de reiskosten heen en terug. 

De kosten voor accommodatie, maaltijden, programma tijdens het seminarie worden gedragen door het Finse Nationale agentschap.

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat