Erasmus+ thematisch seminarie ‘The Power of Skills – Equipping Women in STEM through (dual) VET’ (AT)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Oostenrijk organiseert van 22 tot en met 25 oktober 2023 in Wenen (Oostenrijk) het seminarie ‘The Power of Skills – Equipping Women in STEM through (dual) VET’.

Inclusie en diversiteit is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op één van de grote uitdagingen waarmee leraren en opleidingen geconfronteerd worden : de rol die VET opleidingen kunnen spelen in het promoten en aanmoedigen van meisjes binnen wetenschappelijke (STEM) opleidingen.

Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën, bezoeken goede praktijken en deelname aan workshops .

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden. Het vergroten van het bewustzijn en de erkenning van de bestaande genderkloof op STEM-gebieden en om de kennis en competenties met betrekking tot het betrekken en ondersteunen van vrouwen en meisjes in STEM-beroepsopleidingen te delen.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit initieel beroeps- en technisch onderwijs. (i-VET) met de focus op wetenschappelijke opleidingen.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Oostenrijkse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 31 augustus 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

 

Meer info?

Contacteer Bart Claes.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat