Erasmus+ thematisch seminarie “Democratic Participation with the focus on Tools for SCH and VET organisations and a combination with study visits” ( BE)

Epos organiseert van 2 tot en met 4 oktober 2024 in Gent het seminarie ‘Thematic seminar on Democratic Participation with the focus on Tools for SCH and VET organisations and a combination with study visits’.

Democratische participatie is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen

Het programma is bedoeld voor nieuwkomers en begunstigden van de sectoren SCH en VET. Dit thematische seminarie, met de nadruk op studiebezoeken en het delen van tools, is gericht op de prioriteit democratische participatie. Er zullen bezoeken worden gebracht aan scholen in de regio van Gent die Erasmus+-projecten hebben en rond deze prioriteit ook reeds een aantal activiteiten ontwikkeld hebben.

 

Belangrijkste doelstellingen:

  • De prioriteit democratische participatie beter begrijpen
  • Kennismaken met tools en goede praktijken om “waar de EU voor staat” in de klas te brengen
  • Leren van goede praktijken via studiebezoeken en presentaties
  • Kennismaken met nieuwe gebruiksklare tools voor democratische participatie
  • Netwerken tussen verschillende deelnemers (nieuwkomers en ervaren E+ begunstigden) en belanghebbenden
  • Leren kritisch te denken en dit te vertalen naar lesmateriaal en projectmateriaal

 

Verwachte resultaten

Het programma is gericht op de professionalisering van leerkrachten op het gebied van democratische participatie in scholen en E+ projecten en faciliteert het netwerken tussen EU-landen ter ondersteuning van projectplanning

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten en directie van middelbare scholen (SCH en VET) die geïnteresseerd zijn in democratische participatie en in Erasmus+-projecten. Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het gedetailleerde programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door Epos vzw.
Er worden geen reiskosten vergoed

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 5 juni 2024 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

 

Nog vragen?

Voor meer info kan je terecht bij Isabella Livoti of Charlotte Haeck.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat