Erasmus+ thematisch seminarie “Towards high quality in school education mobility projects – a dialogue between coordinators of accredited mobility consortia, course providers and National Agencies” (DE).

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland (DE03-Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich im Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz) organiseert van 21 tot 23 mei 2022 een thematisch seminarie met als titel “Towards high quality in school education mobility projects – a dialogue between coordinators of accredited mobility consortia, course providers and National Agencies”.

Thema’s en doelstellingen

Dit wordt de zesde conferentie in Keulen die een gestructureerde dialoog biedt tussen belanghebbenden, cursusaanbieders en nationale agentschappen. European Schoolnet (EUN) zal worden uitgenodigd om de stand van zaken van het European School Education Platform (ESEP) met betrekking tot de accreditatieregeling toe te lichten.

Verwachte resultaten

  • Netwerken van coördinatoren van mobiliteitsconsortia om toekomstige samenwerking tussen hun consortiumleden voor te bereiden
  • Ondersteuning van netwerken van coördinatoren naast ESEP zolang het instrument niet voldoet aan de behoeften van het veld
  • Versterking van de kwaliteit van in service training -cursussen voor leerkrachten en pedagogisch personeel
  • Uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken in de accreditatieregeling
  • Uitwisseling van ervaringen met de uitvoering met de nadruk op toezicht op en ondersteuning van projecten.
  • Presentatie van het nieuwe geïntegreerd platform en bespreking van de stand van zaken en verdere verbeteringen

Wie kan deelnemen?

Er worden 70 deelnemers verwacht: De doelgroep zijn coördinatoren van KA120-SCH mobiliteitsconsortia. Vlaanderen mag 3 deelnemers naar het seminarie sturen.

Het programma en de locatie.

Het gedetailleerde programma vind je hier. .

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het online formulier uiterlijk op 2 april 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als consortiumcoördinator om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van € 180 voor de reiskosten. 

De kosten voor accommodatie, maaltijden, programma tijdens het seminarie worden gedragen door het Duitse Nationale agentschap.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat