Erasmus+ contact seminarie ‘Thematic seminar on apprenticeship mobility in Europe: building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes’

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 12 tot 15 november 2024 in Bordeaux het contactseminarie voor opleidingen in de VET sector

De focus ligt op professionele ontwikkeling en samenwerking rond stages binnen de VET sector.

Thema’s en doelstellingen

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op samenwerking tussen stageplaatsen en werkplekleren. De meeting wil opleiders en verantwoordelijken samenbrengen om er ideeën uit te wisselen en in de toekomst te gaan samenwerken via Erasmus+ projecten aan een internationale visie voor opleidingen.

Het seminarie biedt gedurende de drie dagen de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken en om partners te ontmoeten om een toekomst strategie uit te werken met de mogelijkheden van het Erasmus+ programma.

 

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers een beter beeld krijgen rond de verschillende stage-systemen binnen Europa.  Nieuwe partnerschappen ontwikkelen tussen stagegevers. De band versterken tussen stageplaatsen binnen het Erasmus+ programma. Helpen bij de eerste contacten voor buitenlandse stages. Deelnemers krijgen tevens een beeld van de mogelijkheden en uitdagingen voor het aanbieden van stages in de EU.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten en beleidsverantwoordelijken uit VET.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. In totaal voorziet men ca 120 deelnemers uit verschillende EU landen.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

Aankomst is voorzien op 12/11/2024 in de voormiddag. (optionele lunch) . Het vertrek is gepland op 15/11/2024 na 14 uur.

Tijdens het event zal er gebruik gemaakt worden van een digitaal platform waarop deelnemers zich kunnen registreren.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Franse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 417 ( of €309 bij ‘non green travel’. Het hotel ligt op wandelafstand van het station Bordeaux – St Jean.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 2 juni 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de specifieke doelgroep
  • bij meerdere kandidaturen geven we prioriteit aan nieuwkomers.

 

Nog vragen?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes. 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat