Ook dit jaar bood Euroguidance Vlaanderen informatie en advies over studeren en werken in het buitenland tijdens de Studie Informatiedagen (de SID-ins).

Het online SID-in platform ontving tijdens de 3 gespreksdagen een totaal van 47.246 bezoekers, maar ook buiten de SID-in dagen werd het doorlopend bezocht. 

Bezoekers werden o.m. getrakteerd op een nieuw filmpje over studeren in het buitenland, ontwikkeld door het Departement Onderwijs & Vorming i.s.m. Euroguidance Vlaanderen.

Tijdens de SID-Ins kreeg Euroguidance heel wat vragen over Erasmus in het hoger onderwijs én over studie-en uitwisselingsmogelijkheden naar specifieke landen .

Het Verenigd Koninkrijk was hierbij duidelijk favoriet, gevolgd door Frankrijk en Spanje.

We voerden niet alleen gesprekken met leerlingen in Vlaanderen, maar ook daarbuiten.

Zo kregen we onder meer virtueel bezoek van een uitwisselingsstudente in Bolivië.

We kijken alvast uit naar de volgende SID-In editie, die hopelijk op locatie zal kunnen doorgaan.