European Initiative for the Longterm Mobility of Apprentices in het Europees Parlement

Internationale Erasmus+ stages in het beroepsonderwijs en -opleiding zijn al helemaal ingeburgerd. Jammer genoeg duren de stages van de leerlingen doorgaans niet langer dan een maand, terwijl stages van studenten uit het hoger onderwijs veel langer kunnen uitlopen.

Daar wil het project ‘MONA’ iets aan doen. Het project werd officieel ingehuldigd op 30 november 2022 in het Europees Parlement.

Een aantal leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Zavelenberg mochten daar komen spreken in het kader van het Erasmus+ KA2-project Prep4Pro, dat zich richt op langdurige leermobiliteiten voor leerlingen in VET.

Enkele Europarlementariërs en andere politici hebben daarbij ook een engagementsverklaring ondertekend.

Je verneemt er alles over in het perscommuniqué.