Het Europees burgerpanel over leermobiliteit: 21 aanbevelingen


Gedurende drie weekends in maart en april bespraken 150 willekeurig geselecteerde burgers van verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden uit alle 27 lidstaten welke moeilijkheden en belemmeringen leermobiliteit in het buitenland in de weg staan. Ze deden dat op het Europees burgerpanel over leermobiliteit, een initiatief van de Europese Commissie.

Deze besprekingen mondden uit op 21 aanbevelingen. Ze wezen op belangrijke punten voor verbetering en gaven oplossingen aan om de drempel voor leerervaringen in het buitenland te verlagen, ongeacht leeftijd, opleiding en onderwijsdomein.