Europees seminarie ‘Blended mobilities as a means of improving study programmes’ (Bratislava)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Slovakije organiseert van 19 tot en met 21 oktober 2022 in Bratislava het seminarie ‘Blended mobilities as a means of improving study programmes’.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

De rationale voor dit seminarie komt van het nieuwe type mobiliteit – blended mobility die hand in hand gaat met digitalisering – een van de hoofddoelen van het nieuwe Erasmus+-programma. Het seminarie beoogt om ervaren en onervaren docenten in dit onderwerp samen te brengen en door goede praktijken te delen, de horizon van de deelnemers te verbreden door hen te laten zien hoe gemengde mobiliteit hun curricula kan stimuleren en studenten kan aantrekken als mobiliteit volledig wordt erkend en ondersteund door een hoog niveau van digitalisering op school.

Verwachte resultaten

  • Het delen van voorbeelden van goede praktijken onder deelnemers;
  • Aangaan van nieuwe contacten;
  • Kennis opdoen over gemengde mobiliteiten, infrastructuur die de school nodig heeft, hoe worden mobiliteiten herkend.

Wie kan deelnemen?

  • Vertegenwoordigers van het secundair onderwijs (alle opleidingsvormen), ervaren leraren wiens scholen een verscheidenheid aan gemengde cursussen / mobiliteiten aanbieden, samen met onervaren leraren die geïnspireerd willen worden en gemotiveerd zijn om gemengde mobiliteiten en cursussen op te nemen in leerplannen.

 

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Het programma:19 oktober: aankomst, gemeenschappelijk diner – 20 oktober: volledige dag – 21 oktober: halve dag, lunch, vertrek

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het Slovaakse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €275 voor het transport heen en terug.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 juni 2022 in. Ten laatste op 30 juni wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.
  • spreiding over basis- en secundair onderwijs (alle opleidingsvormen).

Meer informatie

Contacteer Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat