Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Slovakije organiseert in samenwerking met Euroguidance Slovakije van 25 tot en met 27 mei 2022 in Bratislava het seminarie ‘CAREER GUIDANCE SHAPING COMMUNITIES AND SOCIETIES.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

De focus van het transnationale seminarie is om de sociale impact van loopbaanbegeleiding en het transformatieve potentieel ervan naar meer duurzame en inclusieve samenlevingen te onderzoeken. Tijdens het seminarie zullen we bekijken hoe loopbaanbegeleiding nuttig kan zijn voor verschillende gemeenschappen, hoe het eerlijkheid kan aanmoedigen en sociale cohesie kan bevorderen. Dit intensieve leerseminar bevat keynote-presentaties door gerenommeerde experts, studiebezoeken aan verschillende organisaties, presentaties van inclusieve praktijken en gestructureerde ruimte voor netwerken en peer exchange.

Verwachte resultaten

  • Deelnemers krijgen meer inzicht in de maatschappelijke impact van loopbaanbegeleiding
  • Deelnemers leren over inspirerende inclusieve praktijken en begeleidingsdiensten in Slovakije
  • Deelnemers verbreden hun professionele netwerk

 

Wie kan deelnemen?

Deelname staat open voor professionals op het gebied van loopbaanbegeleiding (vooral degenen die te maken hebben met kansarme gemeenschappen), maatschappelijk werkers en managers van loopbaandiensten. Een goede beheersing van het Engels en de bereidheid om deel te nemen aan peer exchange zijn vereist.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het seminarie start op 25 mei om 9:00 uur (je wordt verwacht af te reizen op 24 mei). Het einde is voorzien op 27 mei om 14:00 uur. Het Slovaakse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Voor het transport heen en terug voorziet Epos een forfaitaire betoelaging van €275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 27 maart 2022 in. Ten laatste op 8 april wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

 

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger.

Naar het aanvraagformulier
Stel je kandidaat