Europees seminarie ‘Stepping up foreign language learning and teaching’‘(Tallinn)

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Europese Talenlabel organiseert het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Estland op 26 en 27 september 2022 in Tallinn het seminarie ‘Stepping up foreign language learning and teaching’.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Dit event brengt taalleerkrachten en schoolpersoneel samen om

 • na te denken over taalonderwijs en om nieuwe ideeën op te doen
 • kennis te maken met methodologische en praktische tools om leerlingen het beste te onderwijzen en te ondersteunen in een gewijzigde en hybride onderwijssetting
 • van gedachte te wisselen over de beste manieren om leerlingen hun taalkundige en interculturele competenties te verbeteren

Wie kan deelnemen?

 • Personeel uit scholen, bij voorkeur taalleerkrachten of CLIL-leraren
 • Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Het seminarie begint op 26 september om 10 uur en eindigt op 27 september om 15 uur. Het wordt georganiseerd aan de Universiteit van Tallinn.

Voorlopige agenda

Dag 1

 • hoe gebruik maken van CLIL door mobiliteit
 • de toekomst van het talenonderwijs na Covid
 • kennismaking met de Companian Volume to the Common European Framework of Reference for Languages
 • meertaligheid evalueren
 • netwerksessie om nieuwe ideeën en contacten te vinden met het oog op toekomstige Erasmus+ projecten

 

Dag 2

 • uitwisselen van goede praktijken (workshops)

 

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €275 voor het transport heen en terug en een verblijfsvergoeding van €126 per persoon per dag (2 overnachtingen).

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 19 juni 2022 in. Ten laatste op 27 juni krijg je bericht over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer informatie

Contacteer Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat