Europees Talenlabel 2022: dit zijn de winnaars

Op 8 december werden op Grensverleggers de Europese Talenlabels 2022 in Vlaanderen uitgereikt. Het thema was “DigiTAAL TAALleren

We mochten in totaal 12 inzendingen ontvangen. Hiervan werden er 5 genomineerd.

Ontdek hieronder de winnaars met hun boeiende en gevarieerde inzendingen. Mis zeker de filmpjes niet, waarin elk project zichzelf nog eens extra voorstelt.

Deze drie organisaties ontvangen het officiële certificaat, een plakkaat en een geldprijs:

1ste prijs: Parlangi

Titel: verbind en leer

Parlangi brengt anderstaligen en moedertaalsprekers met elkaar in verbinding via een matching- en videochatapp zodat

  • anderstaligen talen kunnen oefenen en leren op een ontspannen en laagdrempelige manier;
  • het sociale netwerk van anderstalige nieuwkomers en mentoren wordt uitgebreid en sociale isolatie wordt tegengegaan.

 

De missie van Parlangi luidt: bruggen bouwen tussen mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden om kwaliteitsvoller te leren én leven.

www.parlangi.com

Naast het talenlabel ontvangt Parlangi een prijs van €1000.

Bekijk hier ook het filmpje.

 

2de prijs: Einstein Tienerschool De Haan

Titel: Global Citizenship

De insteek van dit Buurklassen project was het met elkaar in contact brengen van verschillende leefwerelden, via de CLIL-methodiek en door middel van moderne technologie. Via google site, google classroom, google meet met break-out rooms, hebben de leerlingen aanvankelijk op afstand samen gewerkt aan gezamenlijke (groeps)opdrachten vooraleer elkaar dan in live te ontmoeten. De werktaal daarbij was steeds het Engels, aangezien ze het project vorm gaven vanuit CLIL en gezien de gastschool, die zich in Eindhoven bevindt, het merendeel van hun vakken ook in het Engels aanbiedt. De leerlingen onderzochten de gelijkenissen en verschillen tussen De Haan en Eindhoven, op vlak van geografie, economie en bevolkingssamenstelling. De leerlingen trokken samen zowel de stad in, als volgden samen lessen mee op de gastschool. Het uiteindelijke doel was hun wereldbeeld te verbreden, en bij te dragen tot wereldburgerschap.

Naast het talenlabel ontvangt Einstein Tienerschool De Haan een prijs van €600.

Bekijk hier het filmpje.

 

3de prijs: Lodewijk Makeblijdecollege

Titel: Komm auf unsere Entdeckungsreise mit!

Hoe kunnen talen een brug bouwen tussen verschillende culturen? Op deze spannende culturele ontdekkingsreis leerden de leerlingen uit de tweede graad van het Belgische Lodewijk Makeblijde College (3 Moderne Talen en 4 Handel Talen) en het Italiaanse Liceo M. Fanti Gymnasium (3de middelbaar), allen met een beginnersniveau Duits, elkaar en elkaars cultuur en gewoonten op een originele manier door schriftelijke en mondelinge interactie in het Duits kennen. Binnen dit e-Twinning project werden een waaier aan ICT-tools gebruikt ,zoals: Mentimeter, Wordart, Bitmoji, TwinBoard, Flipgrid, WheelDecide, Thinglink, Kahoot en Google Forms. Naast het warm maken voor Duits als vreemde taal en het doelgericht inzetten van ICT-tools, werd via het project vooral ook de bereidheid en durf om te communiceren en ideeën uit te wisselen aangewakkerd.

Naast het talenlabel ontvangt Lodewijk Makeblijdecollege een prijs van €300.

Bekijk hier het filmpje.

 

Deze twee organisaties ontvingen een eervolle vermelding:

Crescendo CVO

Titel: Naar een vernieuwd digitaal aanbod Vreemde talen

De verplichte overstap naar digitaal onderwijs tijdens de coronacrisis bracht enkele verrassende zaken aan het licht: heel wat cursisten vonden het wel fijn om hun cursus online te volgen. Sinds schooljaar ’21-’22 kiest CVO Crescendo er dan ook bewust voor om bepaalde cursussen aan te bieden via 100% online cursussen, een mengvorm van contactonderwijs en online cursussen of 100% contactonderwijs. All cursisten krijgen een gratis Microsoft 365 account. De cursist krijgt hiermee een crescendo-cvo-emailadres om zo efficiënt en kosteloos te communiceren. Daarnaast kan hij via Teams digitaal overleggen met klasgenoten of met de lesgever, didactisch materiaal raadplegen of online les volgen. Een nieuwe helpdesk voor cursisten biedt hiervoor de nodige ondersteuning. Een inspirerende aanpak waardoor ook nieuwe doelgroepen bereikt werden, zoals alleenstaande ouders of cursisten die in het buitenland verblijven.

Bekijk hier het filmpje.

i-Learn consortium

Titel: i-Learn: digitaal leren op maat

i-Learn heeft een droom: leerkrachten helpen om elke leerling de groeikansen te bieden die hij of zij verdient. Elke leerling is uniek en dat vertaalt zich ook naar leren toe. In een traditionele klascontext is het een hele uitdaging om elke leerling op elk moment te bieden wat hij nodig heeft. Gelukkig kan technologie een handje helpen bij het differentiëren. Dankzij gepersonaliseerde leertrajecten helpt i-Learn om elke leerling gemotiveerd aan boord te houden. Daarom ontwikkelden we i-Learn MyWay en i-Learn Academy:

MyWay is een portaal met een aanbod aan meer dan 50 bestaande, digitale educatieve tools, geselecteerd door een didactisch team, waarvan een 30-tal voor moderne vreemde talen en Nederlands. Er is extra aandacht voor NT2 en begrijpend lezen. Leerlingen en leerkrachten kunnen al deze tools gratis gebruiken. Ze kunnen leertrajecten uit de bibliotheek gebruiken met oefeningen, video’s en opdrachten uit al die verschillende tools of zelf trajecten bouwen. Innovatief taalleren staat centraal. Zo zijn er toolsmet adaptieve taaloefeningen, taalgames met chatbottechnologie, automatische schrijfondersteuning, tools voor collaboratief leren, … Zo krijgt taalleren een heel nieuwe dimensie.

Bekijk hier het filmpje.