Europees thematisch Seminarie: Erasmus+ ‘Diversity and Inclusion in Teacher Training’ (NL)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Nederland organiseert van 12 tot en met 14 april 2023 in Leiden (Nederland) het seminarie ‘Diversity and Inclusion in Teacher Training’.

Inclusie en diversiteit is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op één van de grote uitdagingen waarmee leraren en opleiders in de 21ste eeuw worden geconfronteerd, de toenemende culturele – en taaldiversiteit in de klas. Hoe kunnen lerarenopleiders werken aan hun eigen professionele ontwikkeling om deze vaardigheden te incorporeren in het curriculum van de lerarenopleidingen? Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën, praktijken en onderzoeksresultaten.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op de noden omtrent hun professionele ontwikkeling en curriculumontwikkeling in de opleidingen op het vlak van culturele – en taaldiversiteit en inclusie in de klas.

Wie kan deelnemen?

Opleiders uit de initiële lerarenopleidingen in het hoger onderwijs.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de kostprijs en de voertaal

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Nederlandse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

 

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 15 februari 2022 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jos Verheyden.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat