Europees thematisch Seminarie: Erasmus+ thematisch seminarie Sport and Sustainability – a Lifelong Approach (FI)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Finland organiseert in samenwerking met het Sport Institute of Finland van 29 tot en met 31 mei 2023 in Lahti het thematisch seminarie SPORT AND SUSTAINABILITY – A LIFELONG APPROACH.

De thematische focus van het seminar is duurzame ontwikkeling op het gebied van sport en beroepsonderwijs en -opleiding.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Duurzaamheid wordt besproken vanuit verschillende perspectieven, b.v. milieu-, sociale, gezondheidsgerelateerde en culturele aspecten in de sportsector. Het seminarie heeft drie hoofdthema’s die verband houden met duurzame ontwikkeling als levenslange benadering in sport en beweging: sporteducatie voor kinderen, topsport als onderdeel van de samenleving en actieve levensstijl als volwassene, vooral bij buitenactiviteiten.

In het thema sporteducatie voor kinderen wordt duurzaamheid besproken door te kijken naar de relatie tussen natuur en kinderen, en de impact daarvan op het latere leven.

Op het gebied van topsport is het doel om duurzame praktijken te delen die sociale omgevingen, culturele diversiteit en gelijkheid in de sport verbeteren. In het thema actieve levensstijl op volwassen leeftijd is het doel om onderwijspraktijken te delen die de kennis van de student op het gebied van ecologische duurzaamheid en de nieuwste innovaties met betrekking tot duurzame buitenactiviteiten verbeteren.

Onderwerpen die tijdens het seminarie aan bod komen zijn onder meer groen reizen, duurzame lesmethoden en internationalisering.

Een bijkomend doel van het seminarie is het creëren van een Europees beroepsonderwijsnetwerk van opleiders en experts op het gebied van sport en bewegen.

Verwachte resultaten

Delen van best practices en innovaties, groter bewustzijn van duurzaamheid op het gebied van sport, netwerken, nieuwe ideeën voor Erasmus+-projecten.

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van secundaire scholen met een (top)sportopleiding.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse scholen. Er kan slechts één deelnemer per school geselecteerd worden.

Het programma, de kostprijs en de voertaal

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

Het Finse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet voor het transport heen en terug een forfait van €275. Lahti ligt op ongeveer 1 uur per trein vanuit Helsinki Airport. Vanuit Lahti wordt transport voorzien naar de campus van het Sport Institute of Finland in Vierumäki.

 

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 19 februari 2023 in. Ten laatste op 24 februari 2023 wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Marc De Vlieger.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat