Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland organiseert van 4 tot en met 6 mei 2022 in Potsdam de conferentie ‘ERASMUS + GREEN MOBILITY + GREEN SCHOOLS’ – A European Conference on Climate protection and Sustainability in School Education.

Thema’s en doelstellingen van de conferentie

Klimaatverandering en aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben alle 27 EU-lidstaten zich gecommitteerd aan de Green Deal, om van de EU tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Om daar te komen, hebben ze beloofd de uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, vergeleken met het niveau van 1990.

De tweede generatie van het Erasmus+ programma (2021-2027) is een belangrijk instrument om de uitvoering van de Green Deal te ondersteunen. Milieubescherming en duurzaamheid staan nog meer centraal in het nieuwe programma en komen al aan bod in veel uitwisselingsprojecten in de schoolsector.

Enerzijds streeft Groen Erasmus naar het verbeteren van de ecologische voetafdruk van het programma zelf. Anderzijds willen Erasmus+-projecten bijdragen aan een klimaatneutraal Europa. Reizen met milieuvriendelijkere vervoermiddelen, het aanleren van vaardigheden om in een duurzame en hulpbronnenefficiënte samenleving te leven, en het promoten van projecten over groene kwesties en het gebruik van digitalisering kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan dit doel.

Verwachte resultaten

  • De conferentie zal projecten belichten die laten zien hoe divers en creatief projecten op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid kunnen zijn.
  • De deelnemers zullen manieren ontwikkelen om duurzaamheidsprojecten uit te voeren, rekening houdend met vervoermiddelen en manieren om de CO2-uitstoot te compenseren. Het gaat in op het concept van gemengde mobiliteit die virtuele en echte mobiliteit combineert via het eTwinning-platform.
  • Met de steun van experts uit het veld zullen de deelnemers aan de conferentie nadenken over hoe milieu- en klimaatbescherming kan worden aangepakt in projecten en ook in het dagelijkse schoolleven.
  • De conferentie biedt netwerkmogelijkheden om partners te vinden en projectvoorstellen te bespreken voor mobiliteitsprojecten en activiteiten met betrekking tot klimaatbescherming en duurzaamheid.

Wie kan deelnemen?

  • Vertegenwoordigers van scholen uit het basis- en secundair onderwijs (alle opleidingsvormen) die een Erasmus+-project rond het thema aan het uitvoeren zijn of recent hebben afgerond.
  • Vertegenwoordigers van scholen uit het basis- en secundair onderwijs (alle opleidingsvormen) die geïnteresseerd zijn in het starten van een Erasmus+-project rond het thema.
  • Vertegenwoordigers van organisaties die scholen helpen bij het implementeren van dergelijke projecten.

Epos heeft 5 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Het programma: link

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het Duitse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos zal het transport met de trein van de Vlaamse delegatie voor haar rekening nemen. Vermoedelijk zal gereisd worden op dinsdag 3 mei en op zaterdag 7 mei.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 9 februari 2022 in. Ten laatste op 15 februari wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie deel te nemen;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • spreiding over basis- en secundair onderwijs (alle opleidingsvormen).

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger.