Europese initiatieven met betrekking tot mobiliteit van vaardigheden en talent

In het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden  heeft de Europese Commissie het voorstel goedgekeurd voor de raadsaanbeveling over “Europa in beweging – mogelijkheden voor leermobiliteit voor iedereen” als onderdeel van het Talent Mobility package.

Het is de bedoeling om de EU aantrekkelijker te maken voor talent van buiten de Unie en mobiliteit binnen de EU te bevorderen.

Concreet wil de Commissie werk maken van de erkenning van kwalificaties buiten de EU, een “talent-pool” aanleggen om werkzoekenden van buiten Europa te koppelen aan Europese werkgevers en de aantrekkelijkheid te vergroten van de EU als leerbestemming voor talenten uit derde landen.

Verder stelt zij ook ambitieuse doelstellingen voorop van mobiliteit van lerenden: 25% van de studenten hoger onderwijs, 20% kansarme lerenden en 15% van de leerlingen uit het beroepsonderwijs en -opleiding zouden tegen 2030 de kans moeten krijgen om een buitenlandse leerervaring op te doen in Europa.

Lees het volledige persbericht van de Commissie.