Evaluatie van het Erasmus + programma 2014 -2020 en mid-term evaluatie van het Erasmus + programma 2021-2027 gepubliceerd

De ‘Evaluatie van het Erasmus+-programma 2014-2020 en de mid-term evaluatie van het Erasmus+-programma 2021-2027‘ is gepubliceerd.

De evaluatie heeft als doel om in Vlaanderen de implementatie en de impact van Erasmus+ op de maken.

De evaluatie behandelt zowel een tussentijdse beoordeling van het lopende Erasmus+ programma 2021-2027 als de eindevaluatie van het vorige programma 2014-2020.

 

Specifiek worden de effectiviteit, efficiëntie, relevantie, coherentie en de Europese toegevoegde meerwaarde van het programma binnen het domein onderwijs en vorming bestudeerd. Om het programma te evalueren wordt gebruik gemaakt van een analyse van administratieve data, een online survey bij begunstigden en deelnemers, en focusgroepen met verschillende betrokken actoren, begunstigden en deelnemers.

De Europese Commissie verwacht per lidstaat een nationaal rapport over de verschillende domeinen en sectoren van Erasmus+ waaronder onderwijs en vorming. Deze evaluatie maakt deel uit van het nationaal rapport over de implementatie en impact van het Erasmus+ programma dat in opdracht van de Europese Commissie wordt samengesteld.

Later dit jaar zal het Europese mid-term rapport over de lidstaten heen beschikbaar zijn via DG EAC.

De evaluatie:

Download de ‘Evaluatie van het Erasmus+-programma 2014-2020 en de mid-term evaluatie van het Erasmus+-programma 2021-2027‘ en verder ook de bijlagen.