Gebruik logo voor het Erasmus+ programma 2021-2027

  • In alle communicatie over je project, gebruik je altijd één van de twee officiële logo’s van de Europese Unie (er is geen specifiek “Erasmus+ logo”). Normaalgezien is dat de “co-funding” versie (want je eigen organisatie investeert ook in het project).
  • In alle publicaties (zeker als het gaat om standpunten, (onderzoeks)resultaten,…) vermeld je daarnaast ook deze “disclaimer”:
    • NL: “Mede gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. De Europese Unie kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.”
    • ENG: “Co-funded by the European Union. The European Union support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
    • Voorbeelden van andere taalversies ontdek je hier.