Geef jouw mening over Erasmus+ sinds 2014

Heb je deelgenomen aan een Erasmus+ mobiliteitsproject sinds 2014? Dan horen we graag jouw ervaringen en mening!

Deze enquête is gericht op alle deelnemers van Erasmus+ van het Vlaamse schoolonderwijs, hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenenonderwijs en heeft als doel inzichten te krijgen in de ervaringen van lerenden en personeesleden.

We bevragen:

  • Al wie leert: scholieren, studenten, stagiairs of cursisten
  • Personeel: leerkrachten, docenten of opleidingsverstrekkers

… die naar het buitenland gingen in het kader van Erasmus+.

 

De enquête maakt deel uit van een evaluatiestudie van de Erasmus+ programma’s 2014-2020 en 2021-2027. De evaluatie is formeel verplicht door de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming.

De enquête loopt tot en met 15 januari 2024.

Jullie inzichten, ervaringen en mening zijn van groot belang om het onderzoek te doen slagen.

Enquête voor lerenden

Vul de enquête in

Enquête voor personeelsleden in het onderwijs

Vul de enquête in