Secretaris-generaal – Departement Onderwijs en Vorming

“Erasmus+ verruimt de blik van jongeren op de wereld, die ervaring is bepalend voor hun verdere ontwikkeling”

Ann Verhaegen is secretaris-generaal van Departement Onderwijs en Vorming. Ze is ook nauw betrokken bij de werking van Epos. Als nationaal agentschap valt Epos onder haar toezicht. Bovendien was ze voordien vijf jaar voorzitter van Epos en is zij mee verantwoordelijk voor de organisatorische veranderingen enkele jaren geleden. De verjaardagen van Epos en Erasmus+ zijn dus het moment om te polsen hoe belangrijk het agentschap en het programma volgens haar zijn.

Dag Ann, wat is de link tussen het Departement Onderwijs en Vorming en Epos?

“Wij zijn de nationale autoriteit. Dat wil zeggen dat wij vanuit Europa de opdracht hebben om Epos op te volgen. Epos zorgt voor de coördinatie en uitvoering van het Erasmus+-programma voor onderwijs en vorming in Vlaanderen. Het is onze taak is om erop toe te zien dat Epos alle middelen goed inzet.”

Wat vind jij van het Erasmus+-programma?

“Ik vind het heel belangrijk. Onderwijs wordt erg bepaald door de heersende (taal)cultuur. Erasmus+ zet de deur open naar andere culturen, talen, ideeën en samenlevingen. Het programma helpt om jongeren voorbij het gekende en het vertrouwde te laten kijken Die bredere blik op de wereld is cruciaal voor hun ontwikkeling als persoon en in hun professionele leven.”

Je raadt het iedereen aan?

“Zeker, ik reis zelf ook heel graag. En dat verruimt je blik. Bovendien leer je zo je eigen context te relativeren. Je leert de dingen in een ander perspectief te plaatsen en het verandert toch de manier waarop je in het leven staat.”

“Dat is een ontegensprekelijke meerwaarde voor het individu natuurlijk . Maar dit geldt ook voor de deelnemende organisaties. Door internationale contacten en samenwerking, ervaren ze hoe men elders uitdagingen en problemen aanpakt. Deze inzichten en resultaten kan men gebruiken voor constructieve oplossingen.”

Erasmus+ is gestoeld op vier kernwaarden: duurzaamheid, digitalisering, inclusie en democratische participatie. Heb jij die waarden zien evolueren de voorbije jaren?

“De coronapandemie heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. En ook op het vlak van duurzaamheid zie ik veel bewegen. Ik vind het ook bijzonder positief dat Erasmus+ sterk inzet op sociale inclusie en democratische participatie. Erasmus+ is geëvolueerd naar een programma waar er veel kansen gecreëerd worden voor deelnemers en organisaties uit de verschillende onderwijsdomeinen. Zo kunnen er bv. opleiders en leerlingen uit het basisonderwijs, het algemeen secundair onderwijs, het beroepsonderwijs en- opleiding, meer en meer studenten, laaggeschoolde volwassenen enz. deelnemen. De budgetten zijn toegenomen waardoor die financiële drempel om een internationale ervaring op te doen veel lager is.

Zijn er al veel secundaire scholen bezig met Erasmus+?

Meer en meer scholen starten het traject op. Pas op, dat is niet evident. Niet elke school heeft de middelen en bovendien vergt het de nodige inspanningen om een beleid uit te tekenen. Alleen zo kunnen ze deelnemen aan het traject. Het vraagt dus engagement van de scholen en leerkrachten. Maar het aantal groeit. Dat wel.”

Hoe zou jij Erasmus+ graag willen zien evolueren in de komende 50 jaar?

“Ik zou nog meer inzetten op inclusie. Het feit dat Erasmus+ niet enkel gericht is op het hoger onderwijs, maar zoveel mogelijkheden biedt voor alle onderwijs- en vormingsdomeinen mag nog meer in de verf gezet worden.”

Wat zijn jouw verjaardagswensen voor Epos en Erasmus+?

“Doe er nog minstens 50 jaar bij! En blijf zorgen voor die blikverruiming. We kunnen zoveel leren van elkaar.”

Dank je wel Ann om je ervaringen met ons te delen.

Bekijk Anns verjaardagswens voor Erasmus+ en Epos hier: