Teamleider Vlaamse en Europese Fondsen

Heb je zelf ooit deelgenomen aan Erasmus+? Zo ja, vertel eens wat meer over je ervaring.

Neen, helaas. Ik wou het wel maar ten gevolge van een miscommunicatie is het er dan toch niet van gekomen. Dat mijn oudste zoon volgend academiejaar “op Erasmus gaat”, maakt dat toch een beetje goed!

Waarom werk je zo graag bij Epos en Erasmus+? Wat maakt dit een boeiende organisatie en sector om in te werken?

Mee gestalte geven aan iets “waarde(n)vol”, blijft de moeite. Je ziet scholen in de loop van de tijd echt wel groeien.

Hoe heb je het programma zien evolueren in de tijd dat je hier werkt? Bepaalde evoluties, klemtonen die anders kwamen te liggen?

Vooral een evolutie van initiatieven van bevlogen individuen naar meer structurele verankering, zonder dat die individuele bevlogenheid daarmee ondergesneeuwd geraakte. Integendeel: ik heb de indruk dat de structurelere benadering in veel gevallen deze individuen gesteund heeft om de internationalisering in hun organisatie structureler in te bedden.

Welke evoluties verwacht je nog? Welke thema’s en waarden zou je graag nog meer op de voorgrond plaatsen?

Dat het voorgaande zich doorzet, en specifiek: dat meer organisaties een accreditatie halen en houden.
Dat het programma er nog beter in slaagt om deelnemers aan te trekken voor wie er (vooral) financiële obstakels op de weg liggen.

Tot slot: wat is jouw verjaardagwens voor Epos en Erasmus+?

Alle lof aan Erasmus, doe maar eens zot! 😉

Dank je wel Wim voor je boeiende bijdrage en geniet nog verder van je job bij Epos.