Het Epos Plan voor inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma wil in al zijn acties gelijke kansen en toegang, inclusie, diversiteit en gelijkheid bevorderen.

Organisaties en de kansarme deelnemers zelf staan centraal in deze doelstellingen en met het oog daarop stelt het programma mechanismen en middelen tot hun beschikking. Bij het ontwerpen van hun projecten en activiteiten moeten organisaties een inclusieve aanpak hanteren, zodat ze toegankelijk zijn voor een divers scala aan deelnemers. Om dit te bereiken is het voor de nationale agentschappen ook van vitaal belang om projecten te ondersteunen zodat deze zo inclusief en divers mogelijk zijn.

Op basis van de algemene principes en financieringsmechanismen op Europees niveau stelde Epos een inclusie- en diversiteitsplan op om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van kansarme deelnemers en om de organisaties te ondersteunen die in hun nationale context met deze doelgroepen werken.

Download het Epos inclusie- en diversiteitsplan in het Nederlands of het Engels.