Meertaligheid als troef

Het Europese Dag van de Talen-Platform promoot meertaligheid bij jongeren

Het Europese Dag van de Talen-Platform wil inzetten op een positievere perceptie van meertaligheid bij Vlaamse jongeren.

We willen dit doen via getuigenissen van leerlingen, (oud-)studenten uit de verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen én volwassenen, die het belang van vreemde talenkennis onderstrepen in werkomgeving (bv. stage, vakantiewerk…) en/of vrijetijdscontext (bv. sport, cultuur…).

Deze getuigenissen zullen op de EDT-website verschijnen en via verschillende kanalen en sociale media (Facebook en Instagram) gedeeld worden met het bredere onderwijsveld. De lancering van deze site is voorzien op 26 september 2022, de Europese Dag van de Talen.

Ervaar jij meertaligheid als troef? Speelt meertaligheid een belangrijke rol in je werkomgeving of vrije tijd? Ben je trots op je talenkennis en wil je dit gevoel delen? Aarzel dan niet en bezorg je getuigenis. Zowel individuen als groepen kunnen een bijdrage leveren.

Je kan kiezen voor een geschreven getuigenis in de vorm van een tekst + foto; een kort filmpje, een podcast, … Bezorg je bijdrage voor 30 juni 2022.

Met vragen kan je terecht bij Lotte Bovijn.

Ervaar je meertaligheid als troef? Aarzel dan niet en bezorg je getuigenis.

Doe je getuigenis via dit online formulier
Doe je verhaal