Het project ‘6CLIPs’

In het kleinschalig partnerschap (KA210) ‘6CLiPS‘ gaan drie partnerscholen de strijd aan tegen de klimaatverandering en integreren daarbij naadloos STEM-vakken. Het Xaveriuscollege van Borgerhout is partnerschool samen met scholen uit Slovenië, Spanje en Cyprus. PONTOn vzw coördineert het project.

Via zes tastbare STEM-projecten gaan schoolteams van leerkrachten en leerlingen de strijd tegen de klimaatverandering aan. Deze kleinschalige projecten sluiten volledig aan bij de leefwereld, ideeën en behoeften van de leerlingen en brengen hen een beter klimaatbewustzijn bij. Hun leerkrachten passen de nieuwste onderwijsmethoden toe.

Activiteiten:

Elke partnerschool stelt een Climate Support STEM-team van leraren en leerlingen samen. Ze beginnen hun omgeving te bestuderen en vervolgens te brainstormen om twee kleine projecten te ontwikkelen over “Waterbeheer”, “Elektriciteitsproductie en -gebruik” of “Planten en klimaat”.

Dit proces wordt begeleid door docenten van Ponton vzw die opgeleid zijn om hen te leren samenwerken en die experten zijn in de nieuwste evidence-based strategieën in STEM-onderwijs.

Reizen en interactie met collega’s uit andere landen doen alle deelnemers begrijpen dat verschillende contexten vragen om specifieke, op maat gemaakte oplossingen.

Impact:

De 6 projecten tegen klimaatverandering worden voorgesteld aan de lokale gemeenschap en stakeholders, thuis en in de omgeving.

De projectresultaten worden verspreid via VideoCliPs en op lokale evenementen.

De 6CliPs deelnemers worden op die manier creatiever en flexibeler en doen heel wat en STEM- en “groene” vaardigheden op.

De leraren verbeteren via dit project de motivatie en sociale vaardigheden van hun leerlingen.

Outdoor training:

6CliPs organiseerde een Outdoor training over Climate Change in Alora, in het binnenland van Zuid-Spanje. Het leslokaal was een Mongoolse yurt. Hieronder zie je een prachtige foto van deze yurt. Vooraan prijkt het gegeerde Erasmusplakkaat dat het project van Epos kreeg bij zijn goedkeuring: