Impactstudie COVID-19 op schoolonderwijs

De COVID-19 pandemie ligt nog niet helemaal achter ons, maar toch zijn er al vele studies gemaakt over de impact ervan op het schoolonderwijs.

De grondige verstoring van het schoolleven heeft leerachterstand teweeg gebracht bij leerlingen en de kloof tussen bevoordeelde en minder bevoordeelde leerlingen vergroot. Digitalisering in het onderwijs kreeg een grote boost, maar ook daar dreigden sommigen uit de boot te vallen.

In deze studie geeft de Europese Commissie een overzicht van studies die al gemaakt werden in de lidstaten. Je leest er hoe de verschillende onderwijssystemen oplossingen zochten voor de problemen en daarbij veel veerkracht en flexibiliteit ten toon spreidden.

Lees deze boeiende studie over de impact van COVID-19 op het schoolonderwijs en verneem hoe andere landen omgingen met de pandemie.