Inschrijvingsmodule informatiesessie Erasmus+ 2022 ‘kleinschalige partnerschappen’ (KA2) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en de volwasseneneducatie