Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Leerlingen leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen tijdens buitenlandse stage

Leerlingen leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen tijdens buitenlandse stage

Het Atlas College in Genk, met 3.000 leerlingen verspreid over 75 studierichtingen, zet sterk in op innoverend onderwijs dankzij het Europees programma van Erasmus+. In het laatste jaar van een aantal studierichtingen worden buitenlandse stages georganiseerd, waarbij de leerlingen hun kennis en vaardigheden kunnen uitdiepen en verbreden. Dit geeft hen meer kansen op de arbeidsmarkt.

“In onze school willen we de jongeren hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze over voldoende kennis en ervaring beschikken om als persoon en als professional deel te nemen aan de snel evoluerende samenleving van vandaag.”

Verrijkende Europese stage

De studierichting Techniek & Innovatie in het Atlas College biedt een brede waaier aan opleidingen zoals vrachtwagenchauffeur, houtbewerking en koeltechniek. “We werken nauw samen met de bedrijfswereld voor verschillende projecten, niet enkel in eigen land maar ook in het buitenland. Elk jaar kunnen we dankzij Erasmus + een groep leerlingen stage laten lopen in Finland, Zweden, Spanje of Duitsland,” vertelt Jan Thijs, leraar Engels in het Atlas College en trekker van het Erasmus+ project.

“Momenteel organiseren we buitenlandse stages voor zeven van onze negen studierichtingen in Techniek & Innovatie. Zo krijgen de leerlingen van het zevende jaar Bijzonder Transport een unieke kans om zowel in een transportbedrijf als in de partnerschool in Finland het beroep van vrachtwagenchauffeur verder te leren kennen aan de hand van kennis en vaardigheden. Er wordt van hen verwacht dat ze de wetgeving over transport toepassen, hun reisroute berekenen en plannen, vergelijkingen maken tussen de verschillende soorten transport, conclusies leren trekken en persoonlijke ervaringen schriftelijk en mondeling delen. Zo groeien ze niet enkel professioneel maar ook op persoonlijk vlak,” vertelt Jan Thijs. Belangrijk is ook dat de stage in de winter plaatsvindt, wat het extra uitdagend maakt voor de leerlingen want de Finse winters zijn doorgaans zeer bar.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

De buitenlandse stages staan open voor alle leerlingen van de betrokken studierichtingen. “Van in het begin besteden we veel aandacht aan de communicatie met de ouders. We hebben veel leerlingen van vreemde origine en zeker bij hen en hun ouders merken we dat ze met veel twijfels en vragen zitten. Ook veel andere leerlingen durven de stap moeilijk te zetten omdat ze bang zijn voor nieuwe dingen, of ze zitten met een lief thuis… We proberen hen uit hun comfort zone te halen omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen de kans krijgen om hun kandidatuur in te dienen voor een stageplaats,” aldus Jan Thijs.

Na afloop van de stage ontvangen de deelnemers een Europees certificaat waarmee ze de verworven competenties kunnen aantonen bij hun toekomstige werkgever. “Ze leren niet enkel praktische skills voor in het latere werkleven maar bovenal worden ze een pak wereldser en wijzer. Dit geeft hen meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Vlotte manier van werken dankzij digitale tools

Dankzij een innovatief beleid en de samenwerking met diverse partners kan het Atlas College sterk inzetten op een verrijkende digitale leeromgeving. “We zijn een e-Twinning school, waarbij we onze kennis en ervaringen uitwisselen met andere Europese scholen om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te brengen.

Ook voor het Erasmus+ project maken we intensief gebruik van digitale tools. Zo moeten de leerlingen in het buitenland een huishoudagenda bijhouden. Vroeger gebeurde dat op papier maar sinds kort hebben we er een app voor ontwikkeld. We merken dat de leerlingen alles nauwgezetter en gemotiveerder bijhouden. De taaltesten, die afgenomen worden voor en na de stage, gebeuren ook volledig digitaal. Online tools zorgen ervoor dat het project nog vlotter verloopt.”