Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Leerlingen ontwikkelen professionele en sociale vaardigheden tijdens Europese stage

Leerlingen ontwikkelen professionele en sociale vaardigheden tijdens Europese stage

Twee Brusselse scholen werken samen om een buitenlandse stage te organiseren voor de leerlingen van het laatste jaar. Tijdens een Europese stage van drie weken ontwikkelen en verdiepen ze niet alleen hun professionele vaardigheden en vakcompetenties, maar ook hun sociale skills.

“Het project verloopt grotendeels online, bijvoorbeeld de sollicitatiegesprekken en de stageverslagen. Op die manier kunnen de leerlingen hun digital skills verder ontwikkelen, wat hen goed van pas komt later op de arbeidsmarkt.”

Samenwerking tussen 2 Brusselse scholen

“Samen met onze partnerschool KTA Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem zetten we sterk in op vernieuwend onderwijs. Dankzij het Europees programma van Erasmus+ krijgen onze leerlingen van het zevende jaar Kantoor, Elektriciteit, Handel en ICT de kans om een deel van hun stage (drie weken) in het buitenland te lopen,” vertelt Baris Avci, in het Koninklijk Atheneum Ukkel en een van de drijvende krachten achter het Erasmus+ project.

Uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt

De stage speelt zich niet enkel af op de werkvloer. “Overdag tijdens de kantooruren doen de leerlingen hun stage in een bedrijf of instelling. In de weekends verkennen ze de streek aan de hand van didactische uitstappen onder begeleiding van de leerkrachten. Zo maken ze kennis met nieuwe culturen en zien ze de natuur van het land waar ze verblijven. In die zin is de stage, los van het professionele aspect, een enorme emotionele en sociale verrijking voor de deelnemers. Het project stimuleert hen om zich te ontplooien tot mondige en ruimdenkende volwassenen in de maatschappij. Ze ervaren het begrip

‘diversiteit’ aan den lijve en ze krijgen een soort Europees gevoel mee. Dat zijn belangrijke zaken in onze 21ste eeuwse samenleving,” besluit Baris Avci