Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Leerlingen Sint-Franciscusinstituut Melle laaiend enthousiast over stage in Franse zustergemeente

Leerlingen Sint-Franciscusinstituut Melle laaiend enthousiast over stage in Franse zustergemeente

“Onze school is voortdurend op zoek naar manieren om onze leerlingen zoveel mogelijk slaagkansen te bieden tijdens hun schoolloopbaan en in het latere beroepsleven. Een buitenlandse stage is dé ideale manier om op een praktijkgerichte manier de eindtermen van hun studierichting te verwerven.”
(Jan-Frans Dellaert)

Positieve studiekeuze

Met het Erasmus+ project ‘Melle-Melle’ richt de school zich op de leerlingen uit de richting Office Management en Communicatie. “Zij kampen vaak met schoolmoeheid en hebben een negatief beeld van hun studierichting. Velen hebben die niet zelf gekozen maar zijn erin terechtgekomen door het watervalsysteem. Door de mogelijkheid om een buitenlandse stage te volgen, kiezen ze nu bewust positief voor Office Management & Communicatie en zijn ze gemotiveerd om te studeren. De studierichting wordt hierdoor ook aantrekkelijk voor toekomstige leerlingen,” vertelt Jan-Frans Dellaert, leraar Frans en stagebegeleider in dit project.

Onderdompeling in de Franse cultuur

De buitenlandse stage wordt jaarlijks georganiseerd sinds welk schooljaar? in Melle in Frankrijk, een zustergemeente van het Belgische Melle in het departement Deux-Sèvres (Poitou-Charentes). “We hebben een goede band met de lokale gemeenschap en de stagebedrijven daar. Elk schooljaar sturen we een 14-tal zesdejaars naar Melle om gedurende 2 weken stage te lopen als administratief medewerker. De stageplaatsen situeren zich vooral in de openbare sector: het gemeentehuis, de drukkerij, de school, de bibliotheek, het bureau voor toerisme, het ziekenhuis,… De leerlingen verblijven in gastgezinnen, waar ze altijd met open armen worden ontvangen. Op die manier worden ze volledig ondergedompeld in de Franse cultuur en krijgen ze een warm thuisgevoel. Ze nemen ook deel aan allerlei activiteiten naast hun stage, zoals excursies in het weekend en sport- en culturele activiteiten. Op hun laatste stagedag verkopen de leerlingen traditiegetrouw Oost-Vlaamse streekproducten op de weekmarkt in Melle (Frankrijk), iets wat altijd bijzonder gesmaakt wordt – letterlijk en figuurlijk – door de plaatselijke bevolking en waar ze elk jaar naar uitkijken!” aldus Jan-Frans Dellaert.

Veel méér dan een stage

Op hun laatste stagedag verkopen de leerlingen traditiegetrouw Oost-Vlaamse streekproducten (bv. cuberdons, artisanale speculaas en chocolade, Gandaham, Oost-Vlaamse kazen, sneeuwballen, Tierenteyn mosted, Delirium Tremens bier uit Melle,…) op de weekmarkt in Melle (Frankrijk), iets wat altijd bijzonder gesmaakt wordt – letterlijk en figuurlijk – door de plaatselijke bevolking en waar ze elk jaar naar uitkijken. “De leerlingen bereiden dit volledig voor tijdens de lessen Integrale Projecten – van contact opnemen met de leveranciers en logistieke afspraken maken tot de budgettering en het voeren van een promocampagne. Tijdens de markt staan ze zelf in voor de verkoop. Voor de leerlingen is dit de ideale oefening om iets in het Frans aan de man te krijgen. Het is duidelijk: dit project overstijgt de pure stage. Het is veel meer, de leerlingen doen een pak levenservaring op in het Frans,” aldus Jan-Frans Dellaert.

Buitenlandse stage grote meerwaarde

“Door de communautaire situatie in België en de internationalisering van de bedrijfswereld is er bij de Belgische bedrijfsleiders een grote vraag naar vlot meertalige administratieve medewerkers. In dat opzicht is een stage in een Frans bedrijf een grote meerwaarde voor onze leerlingen. In een Europese context verruimen ze hun horizon, verbeteren ze hun talenkennis en krijgen ze een dieper inzicht in het bedrijfsleven. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en het zorgt er ook voor dat ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen,” vertelt Jan-Frans Dellaert.

Geen schrik meer om Frans te praten

Het project is een schot in de roos. De reacties van de deelnemende leerlingen zijn unaniem positief. “Ze ervaren dit als een prachtig sluitstuk van hun opleiding. Ze zijn terecht trots op hun prestaties. Ze geraken niet uitgesproken over alles wat ze hebben geleerd en zijn enorm dankbaar voor de kansen die ze dankzij deze stage gekregen hebben. Ze beklemtonen vooral dat ze nu eindelijk Frans durven spreken in het openbaar, zonder schrik om fouten te maken. Door alle positieve reacties zijn wij vanuit het schoolbestuur extra gemotiveerd om het project jaar na jaar te organiseren,” besluit Jan-Frans Dellaert tevreden.