Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Project CRE-ATE brengt docenten van Syntra West naar het buitenland om inspiratie op te doen bij Europese collega’s

Project CRE-ATE brengt docenten van Syntra West naar het buitenland om inspiratie op te doen bij Europese collega’s

Op vijf locaties in West-Vlaanderen organiseert Syntra West vzw praktijkgerichte opleidingen voor jongeren en volwassenen in zeer uiteenlopende vakgebieden, met als doel hen meer en sterker te doen ondernemen. Bij het CRE-ATE project kregen de docenten tijdens boeiende uitwisselingen de kans om geïnspireerd te raken door docenten in een ander Europees land. De focus lag op een actief stimulerend leerklimaat, het aanleren van 21steeeuwse vaardigheden en ICT-ondersteunend lesgeven.

“Syntra West trekt resoluut de kaart van digitalisering en ondernemerschap. Het stimulerende leerklimaat en de nieuwe digitale manier van lesgeven komt de kwaliteit van onze opleidingen ten goede. Hierdoor kunnen we competente en gemotiveerde cursisten naar het werkveld en het ondernemersleven sturen.”

Ontwikkeling van een breed en constructief leerklimaat

Het CRE-ATE project kadert binnen de bredere visie van Syntra West vzw om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden en om docenten te versterken in hun rol als trainer en coach. “Onze cursisten worden steeds diverser en ook hun verwachtingen zijn veranderd ten opzichte van vroeger. De docenten moeten hier gepast op kunnen inspelen en daarom is het belangrijk dat we een breed en constructief leerklimaat ontwikkelen. Om onze cursisten optimaal voor te bereiden op het werkveld, hebben ze een een traject nodig dat op maat afgestemd is op hun mogelijkheden en leernoden. Zo willen we hun motivatie en leervermogen optimaliseren,” vertelt Lieselotte Verplancke, coördinator van de strategische subsidieprojecten bij Syntra West.

Bijleren van collega-docenten in het buitenland

In het CRE-ATE-project werden in 2019 en 2020 zes mobiliteiten georganiseerd naar Spanje, Hongarije, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Telkens kregen zes docenten en medewerkers de kans om van hun collega’s in het buitenland te gaan leren. Ze deden inspiratie op door jobshadowings en uitwisselingen met leerkrachten en docenten die met gelijkaardige uitdagingen en trends geconfronteerd worden. “Door hen met eigen ogen te laten zien hoe andere Europese opleidingspartners concrete tools en methodieken toepassen, willen we onze docenten en medewerkers concrete handvatten bieden waarmee ze nadien de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen lespraktijk,” aldus Lieselotte Verplancke.

De focus van het CRE-ATE project lag op drie thema’s:

  1. Een actief stimulerend leerklimaat genereren: individuele feedback geven, coachen en bijsturen buiten de klasmuren (bv. door het gebruik van een leerplatform, specifieke praktijkopdrachten en tips om individuele feedback te geven).
  2. De integratie van 21ste eeuwse vaardigheden (bv. intrapreneurship, kritisch en probleemoplossend denken, communicatieskills, entrepreneurial learning en verantwoordelijkheidszin) in de lespraktijk: cursisten bewust laten worden van deze vaardigheden en ze hen laten inoefenen doorheen de opleiding en opdrachten.
  3. ICT-ondersteunend lesgeven: de meerwaarde hiervan en het aanwenden van concrete tools, programma’s en methodieken om gericht te differentiëren op vlak van verschillende leervermogens, leerstijlen en interesses.

Na elke mobiliteit werden er terugkomsessies georganiseerd om de opgedane kennis en inzichten over te dragen naar de hele organisatie. De nieuwe methodieken werden ook omgezet naar praktische trainersopleidingen, die gelinkt werden aan brede didactische vaardigheden. Dit geeft vertrouwen aan alle toekomstige trainers om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het project werd afgesloten met een slotevenement om de deelnemers te laten getuigen over hun opgedane Europese ervaring. “Op die manier wilden we zoveel mogelijk kennis delen binnen de organisatie en iedereen enthousiast maken,” besluit Lieselotte Verplancke.