Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Sustainable Tourism: training for tomorrow

Sustainable Tourism: training for tomorrow

Sustainable Tourism: training for tomorrow

Universiteit Hasselt – KA202 – Strategisch partnerschap voor beroepsopleiding
Contactpersoon: Elke Hermans

Duurzaam toerisme is ‘het nieuwe normaal’ geworden. Dankzij Erasmus+ konden we een diepgaand aanbod ontwikkelen om alle betrokken partijen hierin te ondersteunen

Duurzaam toerisme wordt tegenwoordig beschouwd als het wenselijke model voor toeristische ontwikkeling. Zeker in beschermde natuurgebieden is het ‘het nieuwe normaal’ geworden. “Er is veel vraag naar ondersteuning en opleiding over dit onderwerp, zowel voor beheerders van natuurgebieden als voor lokale en regionale bedrijven, verenigingen, autoriteiten en andere stakeholders. De coronapandemie heeft die behoefte doen toenemen, aangezien steeds meer mensen beschermde natuurgebieden beginnen te bezoeken als gevolg van reisbeperkingen en om te drukke plekken te mijden. Het is uiteraard een positieve zaak dat veel mensen deze gebieden (her)ontdekken. Maar tegelijk verhoogt het de druk op de natuur, waardoor een duurzame aanpak van het toerisme meer dan ooit vereist is”, weet Prof. dr. Elke Hermans van UHasselt. Zij is onder andere gespecialiseerd in toerismemanagement.

Europese training in duurzaam toerisme 

Het Erasmus+ project ‘Sustainable Tourism: training for tomorrow’ werd opgestart om een brede Europese training in duurzaam toerisme te ontwikkelen. Het project, dat liep van september 2018 tot augustus 2021, bracht verschillende partners samen:

  • UHasselt (België)
  • Hull University (Verenigd Koninkrijk)
  • EUROPARC Federation, het grootste netwerk van Europese beschermde natuurgebieden (Duitsland)
  • Asociacion de Ecoturismo en Espana, het netwerk van professionals in ecotoerisme (Spanje)
  • 2 beschermde natuurgebieden: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Italië) en Parc naturel régional de la Montagne de Reims (Frankrijk)

 

Het project had als doel de kwaliteit, het aanbod en de toegankelijkheid te verbeteren van Europese opleidingen in duurzaam toerisme van beschermde natuurgebieden. Het platform sustainabletourismtraining.eu geeft toegang tot leermodules en trainingen over duurzaam toerisme. Medewerkers van beschermde natuurgebieden, lokale en regionale bedrijven, verenigingen en autoriteiten kunnen de informatie gratis en op hun eigen tempo bekijken, en dit in vier talen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans). Per module kunnen ze een certificaat behalen. Het leermateriaal staat ook vrij ter beschikking van al wie geïnteresseerd is in duurzaam toerisme in beschermde natuurgebieden. Op die manier bereikte het project ook onderzoekers, studenten en beleidsmakers.

Grote meerwaarde 

“Dit was de eerste keer dat leer- en trainingsmateriaal omtrent duurzaam toerisme van beschermde natuurgebieden werd ontwikkeld en samengebracht op één platform. Van in het begin was het onze prioriteit dat het een online aanbod zou zijn, nog voor de coronapandemie. Hiermee kunnen we de grootste groep mensen bereiken in gans Europa”, zegt Elke Hermans.

Op het online platform is ook een trainingskit beschikbaar, eveneens in vier talen. Die biedt ondersteunend materiaal voor wie wil voortbouwen op de inhoud van het platform en er bijvoorbeeld workshops over wil geven. Wie wil, vindt hier de nodige informatie over onder andere pedagogische vaardigheden en het overbrengen van informatie op anderen.

Tijdens het ganse project werden de verschillende stakeholders nauw betrokken. “In het begin maakten we een analyse van hun behoeften en tijdens het project kregen ze de mogelijkheid om feedback te geven over het platform. Zo konden we bijschaven en optimaliseren. We zijn ervan overtuigd dat het platform en het leermateriaal een grote meerwaarde zijn voor alle betrokken partijen. Er zijn al veel gebruikers en we horen niks dan goede reacties”, besluit Elke Hermans.