Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding Synergie tussen wonen en werken (KA1)

Synergie tussen wonen en werken (KA1)

Synergie tussen wonen en werken (KA1)

De Wijnpers Leuven – KA102 – Mobiliteit
Contactpersoon: Lieve Annerel

Tijdens een Europese stage verruimen de leerlingen hun horizon en verbeteren ze hun talenkennis. Zo ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld en staan ze sterker op de arbeidsmarkt

De Wijnpers is een provinciale school in Leuven die binnen het secundair onderwijs unieke studierichtingen aanbiedt op technisch, artistiek en beroepsniveau. De school investeert al jaren in internationale projecten en samenwerkingsverbanden. Dankzij het Erasmus+ project ‘Synergie tussen wonen en werken’ konden laatstejaars VET en leerlingen uit het zevende jaar een buitenlandse stage lopen tussen 2018 en 2021. “Het was een unieke kans om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen binnen een ruimer Europees kader”, vertelt leerkracht en projectcoördinator Lieve Annerel.

De Wijnpers is vrij uniek in de regio Vlaams-Brabant. De school biedt tuinbouwopleidingen aan op beroeps- en technisch niveau, heeft opleidingen sanitair op beroepsniveau en ook een vrij grote kunstafdeling waar de leerlingen toegepaste beeldende kunst en artistieke opleidingen kunnen volgen. De Wijnpers draagt Europees burgerschap en de Europese gedachte hoog in het vaandel. “Sinds 2014 biedt onze school Erasmus+ beurzen aan voor gemotiveerde laatstejaars en zevendejaars, zodat ze op buitenlandse stage kunnen gaan als ze dat willen”, vertelt Lieve Annerel, leerkracht en coördinator internationalisering/CLIL.

Bewuste studiekeuze 

De school biedt zowel korte als lange Erasmusstages aan. De korte stages duren twee weken en vinden plaats tijdens de tweede en derde week van januari onder de vorm van een individuele stage of een groepsproject. De doelgroep zijn zowel de Se-n-Se leerlingen als de laatstejaarsstudenten VET. De lange stages duren drie maanden of meer, van maart tot half juni. Ze worden enkel georganiseerd voor de Se-n-Se-leerlingen (secundair na secundair) van de opleidingen agro- en groenbeheer en webdesign en vormgeving, en vormen een grote meerwaarde voor dat zevende jaar. “Velen kiezen bewust voor dat extra jaar omdat ze dan lang op stage kunnen gaan. Ze maken een positieve studiekeuze en dat komt hun motivatie ten goede. Bovendien maakt het de studierichtingen aantrekkelijker voor de studenten die na hen komen”, weet Lieve Annerel.

Onderdompeling in andere taal en cultuur 

Lieve Annerel is verantwoordelijk voor de buitenlandse stages sinds 1 maart 2020, net voor de coronacrisis losbarstte. “Al onze leerlingen waren toen net vertrokken naar de partnerscholen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Estland. Die eerste weken waren de hel: het was constant aftoetsen en overleggen of ze daar konden blijven of naar huis moesten terugkeren. Enkel de drie studenten in Estland konden blijven om daar hun stage af te werken. De anderen keerden noodgedwongen terug naar huis. De leerlingen grafisch ontwerp deden hun stage thuis online verder, zij zijn sowieso gewend om veel met de computer te werken. Een tuinbouwopleiding kan uiteraard niet virtueel gebeuren, dus die student kreeg een nieuwe binnenlandse stageplaats. Ik vind zo’n online stage zeker geen aanrader, maar we maakten er het beste van en alles verliep vlot.”

Ervaring voor het leven 

De leerlingen kijken positief terug op hun Erasmus+ ervaring, ondanks de stress en teleurstelling die het met zich meebracht. “Ze leerden veel bij, hun talenkennis ging erop vooruit en hun sociale skills werden aangescherpt. Op vlak van integratie in andere talen en culturen is hun ervaring natuurlijk niet te vergelijken met een stage ter plaatse. Onder normale omstandigheden verblijven de leerlingen bij gastgezinnen, waar ze worden ondergedompeld in de plaatselijke gewoontes. Ze nemen er dan ook deel aan activiteiten naast hun stage, zoals excursies in het weekend en sport- en culturele activiteiten. Zo doen ze een pak levenservaring op”, zegt Lieve Annerel.

Extra kansen op de arbeidsmarkt

Ook in 2021 werden er buitenlandse stages georganiseerd in De Wijnpers nog steeds binnen het project ‘Synergie tussen wonen en werken’. Opnieuw moest er rekening gehouden worden met corona. Sommige stages konden doorgaan, andere niet, afhankelijk van de restricties in het land in kwestie. “Het nieuwe Erasmus+ project ‘Duurzame leer- en werkplekken, een sleutel voor de toekomst van Europese jongeren’ zou oorspronkelijk starten in 2020 en twee jaar lopen. Maar door de pandemie ging het pas in 2021 van start en werd het verlengd tot 2023”, licht Lieve Annerel toe. Zij beschouwt een buitenlandse stage als een grote meerwaarde voor de leerlingen en is vastberaden om de traditie verder te zetten. “In een Europese context verruimen de leerlingen hun horizon, verbeteren ze hun talenkennis en krijgen ze meer inzicht in het bedrijfsleven. Zo staan ze sterker op de arbeidsmarkt en ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld.”