In gesprek met Ells Willems

Wie is Els?

Els Willems is leerkracht in het zesde leerjaar in de GO! Basisschool Kameleon in Turnhout. Kameleon is een kleine school die veel aandacht heeft voor het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Drie jaar geleden is Kameleon in het project ‘Warme scholen’ gestapt, dat werkt rond welbevinden en betrokkenheid. Het gemengde publiek op de basisschool heeft wel duidelijk gemaakt dat het nodig was om die weg in te slaan. Els heeft al een beetje internationale ervaring. Zo ging ze met de financiële steun van het Comeniusprogramma naar Besançon (FR) om haar Frans bij te spijkeren, en heeft ze al sessies gevolgd over hoe een internationaal project kan worden opgestart. Maar de school was er toen nog niet klaar voor om daadwerkelijk een project aan te vragen en te beheren. Het contactseminarie rond sociale inclusie in 2019 kon wel eens de hefboom zijn om het lopende project op te tillen naar een Europees niveau, en dus besliste de directie in overleg met Els om deel te nemen aan dat seminarie, en op zoek te gaan naar opportuniteiten voor Kameleon.

Het contactseminarie

“Ik wist niet wat te verwachten van het contactseminarie,” zegt Els. “En daarbij komt nog dat sociale inclusie niet het meest sexy onderwerp is en het niet evident is om hierrond een groep samen te krijgen.”

“Er kwam in Antwerpen veel op mij af, waardoor ik bewust niet alle informatie heb opgenomen. Wel kon ik, dankzij de opbouw van de sessies, kennis maken met een aantal personen met wie het meteen goed zat. De klik was er. Uiteindelijk vormden we in Antwerpen reeds de huidige groep van zes scholen.” (cf. Infra)

Het voorbereidend bezoek

Voorbereidende bezoeken bestonden al onder het vorige onderwijsprogramma LLP, maar is afgevoerd onder Erasmus+. Al gauw bleek uit de reactie van het onderwijs- en opleidingsveld, en zeker van onervaren organisaties zoals Kameleon, dat een kwaliteitsvolle aanvraag het resultaat is van partners die elkaar (leren) kennen en vertrouwen. Daarom heeft Epos beslist om jaarlijks een budget vrij te maken voor het financieren van voorbereidende bezoeken en zo de kwaliteit en de slaagkansen van projecten te verhogen.

Tijdens het contactseminarie bleek al dat de neuzen van de geïnteresseerde scholen in dezelfde richting stonden over het onderwerp en de aanpak. Dat is al een degelijk uitgangspunt. Maar er was nauwelijks ervaring over Erasmus+ en vooral dan hoe je een project indient. Bovendien kenden de partners elkaar nog maar pas en verliep het brainstormen hoofdzakelijk digitaal waardoor het invullen van een aanvraagformulier allesbehalve vlotjes ging. Els beseft vrij vlug dat om de aanvraag een kans op slagen te geven, ze de koppen letterlijk bij elkaar moeten steken. “We hadden het geluk om een aanvraag voor een voorbereidend bezoek te kunnen indienen, en die kans wilden we zeker niet laten liggen. Aangezien Spanje er van het eerste moment bij was, besloten we naar daar te gaan. De partners van Duitsland en Brussel kwamen op eigen kosten. Ook wij namen een derde persoon mee op eigen kosten.” “Dit bezoek was een enorme meerwaarde,” vervolgt Els. “Het heeft ons allemaal een enorme boost gegeven. Niet enkel kreeg het project heel wat meer vorm, maar ook leerden we elkaar kennen. We konden meteen ook proeven hoe zo’n uitwisseling eruitziet. Die sfeer namen we ook mee naar onze eigen school waar collega’s nu helemaal overtuigd zijn om zelf ook op uitwisseling te gaan!”

 

De onderlinge verbondenheid die was ontstaan tijdens het  contactseminarie kreeg tijdens het voorbereidend bezoek een echte boost. Alle ideeën werden samengebracht, er werd een kalender opgemaakt, en er werd van gedachten gewisseld over hoe de aanvraag er ging uitzien. Kameleon was als beginner meteen ook de coördinerende school en dat was best pittig, maar ondertussen is er op Kameleon een Erasmusteam opgericht om alles in goede banen te leiden. “Het contactseminarie gaf een heel goed beeld van wat een Erasmus+-project inhoudt,” besluit Els. “Door meteen met partners concreet aan de slag te kunnen gaan én elkaar in levenden lijve te ontmoeten werd de drempel om een project te starten verlaagd. Ook leerden we de personen kennen van Epos zodat ook de drempel om aan deze mensen hulp te vragen waar nodig verkleind werd.” Voor de basisschool en haar partners was dit tot nu toe een boeiend traject te beginnen met de aanvraag voor deelname aan het contactseminarie, vervolgens de aanvraag en deelname aan een voorbereidend bezoek, en met als apotheose de projectaanvraag.

“We kijken met veel enthousiasme uit naar een hopelijke start van ons project in september,” beëindigt Els het interview. En nu maar hopen dat je aanvraag is goedgekeurd en je in september 2020 met je internationale partnerschap voor schooluitwisseling aan de slag kan.