ETNA mogelijkheden

Onder ETNA vallen alle transnationale activiteiten die Epos uitvoert:

  • Eigen georganiseerde activiteiten (contact-, thematische seminaries, study visits, activiteiten in het kader van data-analyse) met een internationale component (deelnemers uit het buitenland/ inbreng…)
  • Deelnemers uitsturen naar internationale contact-, thematische seminaries, study visits, activiteiten in het kader van data-analyse
  • Deelname aan nationale events met een Europese meerwaarde
  • Verkennende bezoeken voorafgaandelijk aan een effectieve projectaanvraag