Home Inspiratie en resultaten From fossil to green: learning from our heritage to grow in a shared future

From fossil to green: learning from our heritage to grow in a shared future

Cultureel erfgoed is overal aanwezig en het is ideaal om leeractiviteiten aan te koppelen. Het Inspirocollege in Houthalen gebruikte het om een Europees project op te zetten waarbij leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar meer inzicht krijgen in hun geschiedenis en identiteit. Daarnaast worden ze gestimuleerd om na te denken over de uitdagingen van de toekomst zoals duurzame energie en de klimaatcrisis.

In Houthalen drukte de steenkoolmijn een belangrijke stempel op het leven in de lokale gemeenschap, die nog steeds voelbaar is. Het Inspirocollege wilde een Europees project opzetten om het mijnverleden in stand te houden.

Gedeelde geschiedenis in stand houden

Ze kozen ervoor om samen te werken met een Italiaanse partnerschool uit Abruzzo, een regio van waaruit veel migranten vertrokken om in de mijn in Houthalen te komen werken. Sommigen bleven na de mijnsluiting, anderen keerden terug naar Italië. Hierdoor zijn Abruzzo en Houthalen vandaag 2 gemeenschappen waar mensen wonen die vroeger in de Belgische steenkoolmijnen werkten.

“De titel van ons project luidde ‘From fossil to green: learning from our heritage to grow in a shared future’. Onze focus lag zowel op het verleden als op de toekomst, omdat die niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Onze geschiedenis bepaalt onze identiteit van vandaag en morgen,” vertelt leerlingenbegeleidster Kristien Calsius, die het Erasmus+ project mee coördineerde.

Open blik op de toekomst

Het project werd gespreid over 2 schooljaren. Tijdens het schooljaar 2018-2019 boog een groep leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar zich over de gedeelde geschiedenis van Houthalen en Abruzzo. “De oudere generatie vindt het belangrijk om dit verleden te delen met de jongeren. In Houthalen vertaalde zich dat in een nauwe samenwerking van het Inspirocollege met AMCLI, een multiculturele vereniging die de mijngeschiedenis in ere wil houden, en in Abruzzo met de universiteit van de derde leeftijd,” aldus Kristien Calsius.

In het volgende schooljaar ging een nieuwe groep leerlingen aan de slag rond de toekomst. “Opnieuw samen met de oudere generatie leerden deze jongeren met een frisse en open blik te kijken naar huidige maatschappelijke uitdagingen zoals identiteit, vluchtelingen, migratie,… We wilden hen ook motiveren voor de omschakeling naar duurzame energie. Het mijnverleden, dat geassocieerd wordt aan fossiele energie, gebruikten we als vertrekpunt om hen te doen nadenken over hernieuwbare energiebronnen, duurzaamheid en de klimaatcrisis,” vertelt Kristien Calsius.

Vorming tot kritische, weerbare burgers

Elk jaar was een boeiende afwisseling van projectwerk op school (onderzoeken, bedrijfsbezoeken, presentaties,…) en een uitwisseling met de Italiaanse partnerschool. Alle kennis werd digitaal gedeeld op het eTwinning platform. Dit komt alle Europese scholen ten goede, die hierdoor meer wetenschappelijke kennis krijgen en beter kunnen omgaan met culturele verschillen.

“Onze school hecht veel belang aan de talentontwikkeling van de leerlingen. We willen hen helpen om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze later willen doen, bijvoorbeeld aan de hand van onze talenturen. Ook onze Erasmus+ projecten dragen bij aan de vorming van ruimdenkende burgers. Doordat ze kritisch leren nadenken en in contact komen met topics waar ze anders misschien niet mee bezig zouden zijn, staan ze sterker in het verdere onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen. We krijgen niks dan positieve reacties van de leerlingen dus we gaan deze traditie van Europese projecten blijven verderzetten,” besluit Kristien Calsius.

Dit project bewijst dat het Europees erfgoed niet enkel naar het verleden verwijst maar dat het ook relevant is nu en in de toekomst. Een goed inzicht in het verleden helpt ons om te groeien in de toekomst.

Kristien Calsius