A is for App

A is for App: Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School

 

“A is for App” (APPS) is een Erasmus+ project dat zich richt op lagereschoolkinderen (10-11 jaar) die moeilijkheden hebben om te lezen. Elf partners van basisscholen, universiteiten en nationale centra voor leerproblemen/dyslexie uit 4 Europese landen (België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië) bundelen de krachten om het gebruik van apps ter bevordering van de leesvloeiendheid te stimuleren bij leerkrachten in de klas.

 

Bevorderen van het leesonderwijs in de lagere school

Beperkte leesvaardigheid wordt steeds meer een probleem in onze maatschappij vandaag, aangezien zo goed als alle informatie digitaal of geprint aangeleverd wordt. De toegang tot deze informatie is bepalend voor de inclusie en bijgevolg ook de leesvaardigheid. Uit een recent rapport blijkt dat 1 op de 10 leerlingen de lagere school verlaten met een lage leesvaardigheid. Dit kan nadelig zijn voor hun verdere schoolleven, hun zelfvertrouwen en hun functioneren in de maatschappij in het algemeen.

De huidige digitale maatschappij biedt echter ook mogelijkheden voor leerlingen met leesproblemen. Het project “A is for App” wil deze mogelijkheden benutten om zo de leesvaardigheid bij moeilijke lezers in Europese scholen naar een hoger niveau te tillen. Concreet betekent dit dat leerkrachten in het basisonderwijs ondersteund en opgeleid worden om apps en computerprogramma’s ter bevordering van de leesvloeiendheid te gebruiken in de klas.

Doelstellingen van het project

  1. Bepalen van de eigenschappen van goede apps ter bevordering van de leesvloeiendheid en onderzoeken hoe deze apps kunnen gebruikt worden bij een gedifferentieerde aanpak van moeilijke lezers in de klas.
  2. Scholen en leerkrachten ondersteunen op de volgende manieren:
    1. Een lijst opstellen van goeie lees- en computerprogramma’s
    2. Een handige toolkit creëren waarmee zij de kennis concreet kunnen integreren in hun lessen
    3. Een gids aanbieden aan scholen die lees-apps op een duurzame manier willen integreren in hun klaspraktijk
  3. Verhogen van het bewustzijn en creëren van een internationale gemeenschap van stakeholders, beleidsmakers en app-ontwikkelaars, die gebouwd is rond de mogelijkheden van leesapps voor moeilijke lezers.

Het APPS-project wil moeilijke lezers in heel Europa helpen en het risico verkleinen dat zij in onze maatschappij uit de boot vallen. In Tsjechië is er een bijkomend groot voordeel van APPS, met name de vertaling en aanpassing van een Tsjechische leesapp. Want dit bestond daar nog niet.