Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs Future Classroom Lab van GO! Atheneum Brakel betrekt alle leerlingen in vernieuwend onderwijs

Future Classroom Lab van GO! Atheneum Brakel betrekt alle leerlingen in vernieuwend onderwijs

In 2015 startte GO! Atheneum Brakel met een Future Classroom Lab. De focus van dit Erasmus+ project ligt op innovatieve onderwijsmethodes, internationale samenwerking en zelfregulerend leren. Voor deze aanpak bekroonde Epos het schoolteam met de European Innovative Teaching Award 2021.

“We willen aan elke leerling gelijke onderwijskansen bieden met een sterke focus op digitalisering en zelfsturend leren. Op die manier werken we mee aan het vormen van kritische mensen die klaar zijn om te werken en te functioneren in de 21ste eeuwse maatschappij.”

Kennismaking met onderwijsmethodes in buitenlandse scholen

“Het project werd opgestart omdat onze school digitalisering, innovatief onderwijs en differentiatie hoog in het vaandel draagt. We willen een school zijn waar leerlingen graag leren en leven, en we zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij maatschappelijke en onderwijskundige vernieuwingen,” vertelt projectcoördinator Katrien Vander Beken. Zo groeide het idee om een Future Classroom Lab uit te bouwen: een lokaal waarin verschillende klasgroepen tegelijk les volgen. Leerlingen worden in groepjes verdeeld om de leerstof op verschillende manieren te verwerken, vertrekkend vanuit een onderzoekende leerhouding. “Onderwijs in Scandinavische landen wordt al lang op een zelfgestuurde manier aangeboden. Het leek ons opportuun om ons team te professionaliseren en een aanvraag in te dienen om aan jobshadowing te doen.”

Verschillende leerkrachten gingen naar het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Finland om de onderwijsmethodes van dichtbij te bekijken. “We konden vragen stellen, zaken uittesten en de klaspraktijk beleven. Deze ervaringen namen we mee naar onze school en we werkten ze verder uit. We leerden hoe andere scholen met leerlingenbegeleiding omgaan, hoe zelfstandig werk wordt aangemoedigd en georganiseerd, hoe de scholen opgebouwd zijn en over welke middelen de leerkrachten beschikken.”

Het doel van dit Erasmus+ project is om alle leerlingen te betrekken in vernieuwend onderwijs. “Onze school heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de aankoop van laptops, tablets en smartboards. Verschillende lokalen kregen een opknapbeurt en een andere indeling. Er werden kleine instructieruimtes gecreëerd in combinatie met ruimere lokalen om zelfstandig aan de slag te gaan. De leerkrachten zijn nog steeds bezig om zich hierin te professionaliseren. Het is geen kant-en-klaar pakket maar een work in progress. Het vraagt tijd en energie, zowel van de leerlingen als van de leerkrachten. Maar het is de moeite waard!”

Sterke focus op digitalisering van het onderwijs

Digitalisering is onlosmakelijk verbonden met vernieuwend onderwijs. Daar zet de school sterk op in. “Vanaf september 2021 voorzien we digitale lessen voor de zesdejaars op woensdag. Ook tijdens de lessen op school wordt vakkenis gecombineerd met digitale mogelijkheden. We hopen dat we verder kunnen inzetten op de zelfredzaamheid, de taalvaardigheid, de digitale competenties en de uitbouw van de vakkennis van onze leerlingen.”

Ook de andere 3 pijlers van Erasmus+ sluiten goed aan bij de visie van de school. “Duurzaamheid vertaalt zich onder andere in daken met zonnepanelen, hergebruik van materialen, de afwezigheid van drank- en snoepautomaten en onze groene speelplaats. Onze school streeft naar sociale inclusie en staat bekend om de uitgebreide zorg voor alle leerlingen. Democratische participatie gebeurt via de officiële wegen: leerlingenraad, ouderraad, schoolraad maar ook via een opendeurbeleid voor leerlingen en leerkrachten. Zij zijn altijd welkom met hun verzuchtingen of ideeën bij de directeur, het beleidsteam of de leerlingbegeleiding,” besluit Katrien.