Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs Gamification in Interdisciplinary Education

Gamification in Interdisciplinary Education

Gamification in Interdisciplinary Education

 

In 2019 startte bij Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Bornem het Erasmus+ project “Gamification in Interdisciplinary Education”. Samen met scholen uit Tsjechië, Hongarije, Italië, Spanje en Portugal werken de leerkrachten en een enthousiast team leerlingen rond digitale spelvormen die kunnen ingezet worden in de klas.

Gamification is een uitstekende aanvulling op het cognitief leren

Digitale spelvormen maken klasonderwijs aantrekkelijker

Het uitgangspunt van dit Erasmus+ project is dat de leespraktijk vandaag nog te weinig is afgestemd op de behoeften en interesses van de leerlingen. De digitalisering biedt veel mogelijkheden om leerstof uitdagend en boeiend te maken. Een digitale leeromgeving maakt bijvoorbeeld het integreren van educatieve games een stuk makkelijker.

“Gamification is een uitstekende aanvulling op het cognitief leren. Games worden ingezet in de klas en er wordt een soort spel gemaakt van de leerstof – al blijft de inhoud wel altijd primeren boven de vorm, natuurlijk. Meestal is er een competitie-element aanwezig, waardoor de leerlingen gemotiveerd worden om extra hun best te doen. Kahoot en Wooclap zijn bekende voorbeelden van games maar er is veel meer dan dat. Met ons project onderzoeken we op welke verschillende manieren digitale spelvormen kunnen geïntegreerd worden in de lessen. We bekijken dit in 6 domeinen: cultuur, wiskunde, geschiedenis, taal, wetenschap, aardrijkskunde en kunst,” vertelt internationaal coördinator Ruben Rochtus.

Online databank van educatieve games

Aan het project nemen 6 scholen deel uit Tsjechië, Hongarije, Italië, Spanje, Portugal en België. “Onze school heeft een ‘actief’ team van ongeveer 20 leerlingen tussen 15 en 19 jaar. Het doel is om op basis van de bevindingen en ervaringen van de leerlingen een databank aan te leggen van digitale games, didactische invalshoeken en presentaties om lessen aantrekkelijker, interactiever en interessanter te maken. Hierdoor zijn de leerlingen meer gemotiveerd in de klas en dat maakt het voor leerkrachten een stuk aangenamer om les te geven.”

Dit project past perfect binnen de steeds digitaler wordende wereld. “Het is een duurzaam project waarmee we ons richten tot een breed publiek. De databank zal namelijk volledig publiek toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat elke deelnemende school per topic 10 games maakt, dus in totaal zullen er 360 games zijn waaruit leerkrachten kunnen putten voor hun lessen. Op lange termijn zal dit de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk verbeteren.”

Een ruime blik op de wereld

Voor de deelnemende leerlingen betekent het project een boost voor hun taalontwikkeling, hun sociale en communicatieve vaardigeden en hun IT-skills. “Dit zijn allemaal zaken die hun latere carrère ten goede zullen komen. Door de uitwisselingen met de partnerscholen leren ze ook andere culturen en gebruiken kennen. Ze ontdekken dat diversiteit net een verrijking is in plaats van een moeilijkheid. Ze krijgen een open en ruime blik op de wereld en ik vind het altijd een feest om hen te zien openbloeien tijdens de uitwisselingen,” zegt Ruben Rochtus.

Voor dit project is er ook een unieke samenwerking met de Odisee Co-Hogeschool Sint-Niklaas. Alle leerlingen gingen er in gesprek met de studenten lerarenopleiding om op zoek te gaan naar het ideale onderwijssysteem. Odisee bood hen ook een workshop rond digitale spelvormen aan.

Zes internationale ontmoetingen

Er stonden 6 internationale ontmoetingen op het programma voor het project. In november 2019 trok een delegatie naar Granollers in Spanje, in februari 2020 naar Zlín in Tsjechië en in mei 2020 stond de ontmoeting in Bornem gepland. Alles was klaar maar toen brak de coronacrisis uit. Het project lag hierdoor een lange tijd stil maar het werd verlengd bij het begin van het schooljaar 2021-2022. In september ging een nieuw team leerlingen enthousiast aan het werk.

In oktober 2021 werd een internationale delegatie van leerlingen en leerkrachten verwelkomd in OLVP Bornem. “We trakteerden onze bezoekers op een boeiend programma van uitproberen, evalueren en aanpassen van spellen. Uiteraard namen we hen ook mee voor een bezoek aan onze gemeente en aan de stad Antwerpen, en lieten we hen proeven van onze streekproducten. Er volgen nog 3 buitenlandse ontmoetingen, om op het einde van het schooljaar het project af te ronden.”