Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs Leren in Europa om de kwaliteit van leren op school te verbeteren

Leren in Europa om de kwaliteit van leren op school te verbeteren

Leren in Europa om de kwaliteit van leren op school te verbeteren

Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout – KA101 – Individuele mobiliteit

Contactpersoon: Ruben Godecharle

Europese ervaringen zijn een meerwaarde voor de leerkrachten en voor de ganse school

Het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET) biedt opleidingen en vormingen aan rond zorg en welzijn vanaf de eerste graad secundair tot en met postsecundair onderwijs, hoger beroepsonderwijs, een OKAN-afdeling en gespecialiseerde nascholingen. Internationalisering is breed verankerd binnen de school: de voorbije jaren werden heel wat Europese projecten voor leerkrachten en studenten georganiseerd. Een van die projecten was een stafmobiliteit met als thema ‘Leren in Europa om de kwaliteit van leren op school te verbeteren’, die liep van juli 2018 tot juni 2021.

Leerkwaliteit verbeteren 

Het Erasmus+ project van HIVSET kaderde in het meerjarenplan 2018-2023, gebaseerd op de noden van de school. De drie grote werkthema’s in dit plan zijn een beter begrip en aanpak van diversiteit op school, kwaliteitszorg hanteerbaar maken en nieuwe leer- en onderwijsmethodes ontwikkelen voor de school van morgen. “De stafmobiliteiten in dit project waren gelinkt aan de drie werkthema’s. We kozen voor een mix van teaching assignments, job shadowing en cursussen en bijscholingen. Het doel was om onze medewerkers actief te stimuleren om Europese en internationale ervaringen mee te maken, die een meerwaarde betekenen voor hun eigen loopbaan en voor de ganse school”, vertelt docent Ruben Godecharle.

In eerste instantie richtte het project zich op de stafmedewerkers en leerkrachten. “Het project bood hen de kans om te groeien, niet enkel op professioneel vlak. Velen zijn door hun deelname ook gemotiveerd om deel te nemen aan de kwaliteitsontwikkeling van de school en hebben voorstellen ingediend voor de verbetering van de teamdynamiek”, weet Ruben Godecharle. “Dit komt de leerkwaliteit op school ten goede, en daar plukken ook de studenten de vruchten van.”

Vruchtbare kruisbestuiving

 Oorspronkelijk waren er 31 stafmobiliteiten voorzien in dit project, waarvan er 13 niet konden doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen. De uitwisselingen gebeurden met partnerorganisaties in Malta, Slovenië, Portugal, Ijsland, Frankrijk, Tsjechië, Slovenië, Noord Ierland, Finland, Spanje en Roemenië. Naast dit project organiseert de school ook andere uitwisselingen met de partners. “Momenteel loopt er een project met de Roemeense school, waar onze studenten stage lopen en omgekeerd. Er kwamen ook Spaanse en Finse studenten en leerkrachten op uitwisseling naar onze school. Die boeiende uitwisseling van culturen en kennis maakt ons als school sterker en draagt opnieuw bij aan de kwaliteitsverbetering op school.”

Alle deelnemers waren zeer enthousiast over het project. “Zo ontstaat er een positieve vibe rond internationalisering in de school, gedragen door de stafmedewerkers, de leerkrachten en de studenten. Door het grote succes hebben we een aanvraag ingediend voor een nieuw KA101 project, die al goedgekeurd is. We hebben de drie grote pijlers verder verfijnd en een nieuw thema toegevoegd, namelijk veerkracht. Zo kunnen we voortbouwen op de uitmuntende ervaringen van de afgelopen mobiliteiten.”

Duurzame en digitale school voor iedereen 

De school draagt de 4 pijlers van Epos hoog in het vaandel, stipt Ruben Godecharle nog aan. “Sinds 2003 houdt onze werkgroep MOS zich actief bezig met duurzaamheid op school. We hebben hier de internationale erkenning ‘Green Flag’ van Eco-schools gekregen. Wat sociale inclusie betreft, vinden we het belangrijk om trajecten aan te bieden waarbij zoveel mogelijk studenten van een opleiding kunnen genieten. Zo hebben we een grote OKAN-afdeling en een goed werkend Zorgportaal in onze opleiding HBO5 Verpleegkundige.”

Ook op digitalisering zet HIVSET sterk in. Er is een werkgroep digitale didactiek en de school investeerde in laptops voor de leerkrachten en studenten. “We hebben ook een traject afstandsonderwijs uitgewerkt, waarbij blended learning en het optimaal gebruik van digitale tools centraal staan. Ten slotte is ook democratische participatie een belangrijk gegeven in onze school. De stafmobiliteiten bevorderen de sociale en interculturele competenties van de leerkrachten, alsook hun kritisch denken en mediageletterdheid. Dit helpt hen om zich te ontwikkelen tot Europese burgers die actief deelnemen aan democratische processen, en om dit ook over te dragen aan de studenten.”