Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs Outdoor Education in Brussels

Outdoor Education in Brussels

Outdoor Education in Brussels

GO! Basisschool De Goudenregen Ganshoren – KA101 – Mobiliteit
Contactpersoon: Sebastien Froeliger

Door buiten de klasmuren te treden en de buitenlucht op te zoeken, zetten we de kinderen aan om te leren op een leuke, gezonde en natuurlijke manier. Het gaat verder dan leren alleen: het bevordert ook hun sociale en emotionele skills.

Sebastien Froeliger, directeur GO! basisschool De Goudenregen Ganshoren

Met het project ‘Outdoor education in Brussel’ wil GO! basisschool De Goudenregen in Ganshoren, samen met 4 andere Brusselse scholen, alle zintuigen van de leerlingen prikkelen en hen stimuleren om op een ongedwongen en plezante manier te leren en te ontdekken. “Het wegnemen van de klasgrenzen en tijd doorbrengen in de buitenlucht heeft een positieve invloed op de gezondheid en de sociale vaardigheden van de kinderen. Ze voelen zich meer verbonden met elkaar én met de wereld”, vertelt directeur Sebastien Froeliger.

Gelijke onderwijskwaliteit voor elke leerling

 Doordat ze opgroeien in een drukke stad, hebben Brusselse kinderen minder kansen om tijd door te brengen in de vrije natuur en op die manier spelenderwijs te ontdekken en te leren. Velen wonen in een appartement, vaak in een achtergestelde buurt. Ze komen niet zo veel buiten, waardoor ze weinig lichaamsbeweging hebben en niet vernonden zijn met hun omgeving. We zien dat dit vaak gepaard gaat met minder goede prestaties op school”, zegt Sebastien Froeliger.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar gelijke onderwijskwaliteit voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, thuissituatie of culturele achtergrond. “Het is onze missie om alle kinderen op school dezelfde kansen te geven om op te groeien tot actieve, gezonde, kritische en zelfbewuste burgers met veel voeling met de maatschappij en de natuur”, gaat de directeur verder. Om die missie te bereiken, organiseerde De Goudenregen in 2018 samen met 4 andere Brusselse GO! basisscholen:

  • Hendrik Conscience in Schaarbeek,
  • Floralia in Sint-Lambrechts-Woluwe,
  • Carolus Magnus in Schaarbeek en
  • De Iris in Ukkel

 

een Erasmus+ project met als thema ‘outdoor onderwijs in Brussel’.

Job shadowing en cursussen in het buitenland

Om een visie te ontwikkelen op outdoor onderwijs en te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat, gingen de directeurs van de betrokken scholen op job shadowing in enkele Zweedse outdoor scholen. Een aantal leden van de directie- en oudercomités namen ook deel, met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het project in de scholen.

Om kwaliteitsvol outdoor onderwijs aan te bieden, moeten de leerkrachten ook over de nodige competenties beschikken om de kinderen te prikkelen, te motiveren en te ondersteunen. Daarom volgden 2 leerkrachten van elke school (1 uit het kleuteronderwijs, 1 uit het lager onderwijs) cursussen in het Verenigd Koninkrijk (‘Learning in a natural environment’), Zweden (‘Nature as a fanatic classroom’) en Tsjechië (‘New ways of learning developing creativity, motivation and curiosity’). Hier leerden ze hoe ze outdoor learning kunnen verwerken in hun alledaagse onderwijspraktijk.

Talenten ontdekken en ontplooien

Na de buitenlandse opleidingen en job shadowings beschikten de scholen over voldoende kennis en visie om outdoor onderwijs in de praktijk om te zetten. “Onze scholen maken volop gebruik van al het groen in en rond de school. Niet alleen leggen we de nadruk op wat er te ontdekken valt in de natuur, we nemen ook de leerstof mee naar buiten. De kinderen krijgen hierdoor de kans om elke kant van zichzelf te laten zien, hun talenten te ontwikkelen en met open blik naar hun omgeving te kijken. Zo werken we verder aan onze missie om elk kind dezelfde kansen te bieden op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs, waarmee het zich ten volle kan ontplooien.”