Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs Vijf aspecten van kwaliteitsvol onderwijs realiseren

Vijf aspecten van kwaliteitsvol onderwijs realiseren

Vijf aspecten van kwaliteitsvol onderwijs realiseren

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – KA101 – Mobiliteit
Contactpersoon: Liesbet Vroman

Het Europees project creëerde de juiste voedingsbodem om veranderingen door te voeren in onze school waardoor de onderwijskwaliteit erop vooruit gaat

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt aan kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs en zet hierbij sterk in op internationalisering. De netwerkorganisatie ondersteunt scholen die eigen initiatieven willen uitbouwen en organiseert initiatieven die de scholen een eerste internationale ervaring bieden. “Via een consortiumwerking zorgen we voor laagdrempelige initiatieven die scholen samenbrengen rond een concreet thema, waarover ze op internationaal niveau leren. Het Erasmus+ project ‘Vijf aspecten van kwaliteitsvol onderwijs realiseren’ is hier een mooi voorbeeld van”, vertelt Liesbet Vroman, pedagogisch begeleider internationalisering en partnerschappen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kwaliteitsvol onderwijs uitbouwen

 Katholiek Onderwijs Vlaanderen draagt kwaliteitsvol leren hoog in het vaandel. Een kwaliteitsbeleid in de school heeft een positieve impact op leerlingen, leerkrachten én directieleden. Zo ontstaat er een flow in de organisatie waarbij alle partijen op zoek gaan naar manieren om de onderwijskwaliteit op een duurzame en innovatieve manier te verbeteren. Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren en een duurzaam beleid uit te bouwen, startte Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Erasmus+ project op.

In dit Europees project kregen leerkrachten en directieleden van Vlaamse en Brusselse consortiumscholen de kans om inspiratie op te doen en te leren in een internationale context. “Ze maakten kennis met het onderwijssysteem, de leerprocessen en de leeromgeving in andere landen. Hun kennis en inzichten deelden ze met collega’s en directieleden. Dit droeg bij aan de totstandkoming van een kwaliteitscultuur op de school en een geïntegreerd beleid over de scholen heen”, vertelt Liesbet Vroman.

Meerwaarde van internationaal professionaliseringstraject 

Tussen 2018 en 2020 vonden 220 mobiliteiten plaats tussen de Vlaamse en Brusselse consortiumscholen en 11 Europese partnerinstellingen in Estland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Tsjechië, Ijsland, Portugal, Ierland en Polen. Dat dit Erasmus+ project een groot succes was, vertelt ook Galatea Goudeseune, voormalig directeur van basisschool Sint-Medardus in Ursel:

“In 2018 tekende ik onze school in op het Erasmus+ project rond de 5 kwaliteitsaspecten, georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het onderwijs is er veel aan het veranderen, denk maar aan het nieuwe leerplanconcept ‘Zill’, de introductie van het ROK-kader en het traject ‘Onderwijs Slim Organiseren’ waaraan onze school participeert. In die veranderende context is het boeiend om deel uit te maken van een project dat een team veel kansen geeft om zich te laten inspireren door onderwijssystemen in het buitenland. Hoe gaan andere Europese landen om met de groeiende diversiteit in de klas? Hoe zorgen ze dat leerkrachten die sterk voor de klas staan? Hoe bewaken ze hun onderwijskwaliteit? Wat maakt dat bepaalde landen hoog scoren op internationale testings?”

“Het Erasmus+ project gaf onze school de kans om met 3 teamleden mee te gaan naar Estland, een land dat hoog scoort op vlak van onderwijs. Er werd duiding gegeven bij het Estse onderwijssysteem en dagelijks werden scholen bezocht uit alle onderwijsniveaus, gevolgd door reflectiemomenten met alle deelnemers. Vooral de grote verschillen in schoolorganisatie tussen het Vlaamse en Estse onderwijssysteem werkten blikverruimend. Het gaf mijn team nadien veel goesting om bepaalde zaken anders aan te pakken en in te vullen. We maken nu bewust lestijden vrij voor professionalisering en overleg tussen leerkrachten. Daarnaast creëren we een warme en huiselijke sfeer in de klassen door de schoenen te bannen, en we organiseren wekelijks muzische workshops in alle leerjaren.”

“Het creëren van de juiste voedingsbodem om veranderingen door te voeren ervaarde ik, als directeur, als grote meerwaarde van dit internationale professionaliseringstraject. Ideeën werden verzameld, afgetoetst aan de schooleigen visietekst en uiteindelijk beoordeeld op meerwaarde en haalbaarheid binnen onze eigen schoolcontext. Kortom, een boeiend traject!”

Vandaag volgt Isabelle Tanghe het Erasmus+ project verder op als nieuwe directeur van de Sint-Medardusschool.