Home Inspiratie en resultaten Schoolonderwijs VTI Veurne koppelt STEM-projectonderwijs aan artistieke uitdagingen

VTI Veurne koppelt STEM-projectonderwijs aan artistieke uitdagingen

STEM is een van de belangrijkste doelstellingen geworden in het Europese onderwijs. Leerlingen moeten warm gemaakt worden voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde zodat ze kiezen voor een carrière in een van deze domeinen. Met het Erasmus+ project ‘Europe In Change: STEAMing ahead towards our future’ wil het VTI Veurne deel uitmaken van deze evolutie. “We bundelden de krachten met 5 andere Europese scholen om STEM-lesmateriaal te creëren voor 16- en 17-jarigen. Ons project gaat nog een stap verder: we betrekken kunst erbij, aangezien creatieve uitdagingen versterkend werken voor STEM,” vertelt Lut Hoornaert, leerkracht wiskunde en coördinator van de derde graad in het VTI Veurne.

Onderzoek wijst uit dat artistieke en creatieve uitdagingen bijdragen tot de ontwikkeling van de meer rationele STEM-skills

Van STEM naar STEAM

In het VTI Veurne zijn ze al lang bezig met STEM. De lessen worden gegeven in de vorm van projecten waarbij wetenschappen (Sciences), technologie (Technology), engineering en wiskunde (Mathematics) verweven worden. Gaandeweg groeide op de school doorheen de 6 jaren technisch onderwijs een volledige STEM-leerlijn. Daarom

werd ze erkend en gesubsidieerd als ‘STEM School of Excellence’ door het Ministerie van Onderwijs en als testschool verkozen binnen het pilootproject ‘STEM@school’ van de K.U. Leuven.

Al een paar jaar verlegt Europa de focus naar STEAM, waarin kunst (Art) ook een plaats krijgt. “Onderzoek wijst uit dat artistieke en creatieve uitdagingen bijdragen tot de ontwikkeling van de meer rationele STEM-skills. Voor onze campus engineering is dit een uitdaging want kunst is voor de meeste leerlingen ‘ver van hun bed’. Daarom startten we in 2016 het Erasmus+ project ‘Europe in Change, STEAMing ahead towards our future’ op. Samen met 5 andere scholen uit Griekenland, Portugal, Italië, Slovenië en Zweden ontwikkelden we STEAM-lesmateriaal voor leerlingen van de tweede graad,” zegt Lut Hoornaert.

Het Erasmus+ project bestond uit 3 grote luiken:

  1. Ontwikkeling van 6 STEAM-lespakketten over een bekende persoon uit de verschillende landen. De lespakketten worden ter beschikking gesteld van het Europese onderwijsveld via internetapplicaties.

Meer info over de STEAM-lespakketten

  1. In het tweede luik van het project werd kunst het uitgangspunt en kreeg STEM een ‘dienende’ rol toebedeeld. Elk land ging op zoek naar een kunstenaar; in België was dit kunstenaar Francesco Fransera. “Terwijl wij dachten aan een klein nevenproduct van ons project, dacht de kunstenaar er anders over en werd het een uit de kluiten gewassen kunstwerk waar we zeer fier op zijn. Onze leerlingen bereik je moeilijk met kunst, maar als je het hen zelf laat maken wordt het zeer tastbaar,” aldus Filip Robyn, leerkracht Engels die ook nauw betrokken was bij het project.

Meer info over de filosofie achter het kunstwerk en hoe het tot stand kwam

  1. STEAM voor iedereen: nog te weinig kiezen leerlingen voor opleidingen die technologie en engineering omvatten. Het project wil iedereen uitnodigen om STEAM-opdrachten te ontwikkelen, niet enkel voor het secundair maar ook voor het basisonderwijs. Het doel is om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en leerlingen samen met hun ouders STEAM te laten toepassen in het dagelijks leven.

Meer info over STEAM for all en STEAM@HOME

Internationalisering = verrijking

Het Erasmus+ project van het VTI Veurne liep van 2016 tot 2019. “Het bracht heel wat teweeg bij onze leerkrachten, leerlingen en ouders. De samenwerking met andere landen is voor iedereen een verrijkende ervaring. Leerlingen en leerkrachten leren overleggen met leerlingen van andere landen. Ouders ontvangen een leerling van een ander land bij hen thuis en onze leerlingen trekken in bij een gastgezin. Dit is een ervaring die ze nooit meer vergeten,” vertelt Filip Robyn.

Digitalisering in het onderwijs

De digitalisering is alomtegenwoordig in het onderwijs en ook het VTI Veurne zet er sterk op in. “Werken met apps en de toegang tot een schat aan informatie op het web heeft veel voordelen, zeker tijdens de coronaperiode. Maar het mag er niet voor zorgen dat leerlingen bij het oplossen van vraagstukken met ‘try and error’ telkens het goede antwoord vinden of haast niets meer zelf gaan schrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we niet mogen ‘over-digitaliseren’. In een nieuw project rond ‘Blended learning’ gaan we op zoek naar een goeie mix van traditioneel en online onderwijs. Internationale groepen leerlingen zullen zowel online samenwerken als ‘live’ met elkaar op de projectmeetings. Dit zal een meerwaarde zijn. Tenslotte mogen we niet uit het oog verliezen dat toegang tot een computer nog altijd geen vanzelfsprekendheid is voor alle leerlingen, aldus Filip Robyn.”

Sociale inclusie

Één van de belangrijke pijlers van Erasmus+ is sociale inclusie. “In ons nieuwe Erasmus+ project ‘How special are your needs? Can we help? STEAM for an inclusive Europe!’ zetten we voornamelijk in op sociale inclusie, in combinatie met STEM. Naast scholen uit het gewoon onderwijs nemen we in dit project ook een doven- en blindenschool mee. Het belooft een boeiende samenwerking te worden,” besluit Lut Hoornaert.

Doordat onze leerlingen internationale ervaringen opdoen, voelen ze dat ze Europese en zelfs wereldburgers zijn en worden ze rijkere mensen. Ook voor de leerkrachten betekenen internationale projecten een professionele verrijking.