35 jaar Erasmus en 15 jaar Epos

Sinds 1987 gingen ruim 10 miljoen mensen studeren, op stage en hun grenzen verleggen in een ander Europees land.

Sinds 15 jaar doet Epos er alles aan om zoveel mogelijk internationale initiatieven te ondersteunen en daar zijn we fier op!

Eerst een beetje geschiedenis…

1987-1995

Erasmus (1987-1995), het eerste programma werkte met ICP’s of interuniversity cooperation programmes voor de financiering van studenten- en personeelsmobiliteiten, curriculumontwikkeling, intensieve programma’s, academische erkenning

LINGUA (1990-1994): een apart programma om vaardigheden in een vreemde taal aan te moedigen met een budget van circa 2 miljoen euro

1995-1999

Socrates I met een budget van circa 920 miljoen euro, en bedoeld voor hoger onderwijs (Erasmus), schoolonderwijs (Comenius), Lingua (taalvaardigheden), open en afstandsleren, Eurydice (informatieverspreiding) en Arion (uitwisselen van ervaringen)

Leonardo da Vinci met een budget van 620 miljoen euro bedoeld voor beroepsonderwijs en -opleiding en het stroomlijnen van de eerdere acties in het beroepsonderwijs (COMMETT, Eurotechnet, FORCE, PETRA met als slogan ‘Petra is geen meisje’, en LINGUA)

2000-2006

‘Towards a Europe of knowledge’

 • Socrates II met een budget van ca. 1.850 miljoen euro, bedoeld voor schoolonderwijs (Comenius), hoger onderwijs (Erasmus), volwassenenonderwijs (Grundtvig), taalonderwijs (Lingua), open- en afstandsonderwijs (Minerva)
 • Leonardo da Vinci met een budget van 1.150 miljoen euro
 • Jeugd met een budget van 520 miljoen euro

2007-2013

Lifelong Learning Programme met een totaal budget van 6.970 miljard euro

 • Comenius voor schoolorganisaties (13% van het budget)
 • Erasmus voor instellingen hoger onderwijs (40% van het budget)
 • Leonardo da Vinci voor beroepsonderwijs en -vorming, ook in het hoger onderwijs (25% van het budget)
 • Grundtvig voor volwasseneneducatie (4% van het budget)
 • Transversale programma: beleidsvoorbereiding en innovatie in onderwijs en opleiding, talenonderwijs, ontwikkeling van digitale inhoud en diensten (Euroguidance, Ploteus), verspreiden van de programmaresultaten
 • Jean Monnet-programma om de Europese integratie te bevorderen

2014-2020

Erasmus+ met een totaal budget van 14,7 miljard euro voor onderwijs, opleiding, jeugd en Sport en internationale samenwerkingsprogramma’s

Onderwijs, opleiding en Jeugd:

 • Kernactie 1: individuele leermobiliteit
 • Kernactie 2: Strategische partnerschappen en samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken
 • Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen

 

Jean Monnet-activiteiten

Sport

Epos wou deze speciale verjaardagen niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en heeft een oproep gelanceerd naar getuigenissen en verhalen van Erasmusers, pioniers, onderwijsexperts en andere sympathisanten. De compilatie werd getoond tijdens de feesteditie van Grensverleggers op 8 december 2022.

Wie het heeft gemist, kan nog steeds terecht op de verjaardagspagina en op het Youtube-kanaal van Epos.

Een greep uit de getuigenissen….

Kelly Roobroeck

LAGE KOUTER KORTRIJK

We zijn een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. Sinds 2017 doe ik de coördinatie van de buitenlandse stages en is ons project steeds groter aan het worden. In 2017 zijn we gestart met de opleiding kappersmedewerker naar Dublin, in 2020 is de opleiding winkelhulp erbij gekomen: deze leerlingen gaan naar Amsterdam. Ook dit schooljaar komt er nog een opleiding bij namelijk hoeklassen. Deze gaan naar Zweden. Ook de opleidingen interieurbouwer en grootkeukenmedewerker volgen. Wij geven steeds al onze jongeren van het vijfde jaar de kans om mee te gaan op buitenlandse stage. Het is een enorme meerwaarde voor onze jongeren want velen hebben het thuis financieel heel moeilijk en zijn zelfs nog nooit buiten België geweest.

Filip Bisschop

GO! SCHOLENGROEP DYNAMIEK

Ik ben Filip GO Dynamiek, coördinator internationalisering binnen GO! Scholengroep Dynamiek. Op Erasmus gaan is voor mij telkens op een nieuw avontuur vertrekken. Je dient je flexibel op te stellen want er kan altijd wel iets gebeuren; leuke, maar soms ook minder leuke dingen. Het is dan de uitdaging om hier op een gepaste wijze op te reageren.

Erasmus is voor vele leerlingen een ‘once in a lifetime’ experience. Ook ikzelf beleef dit keer op keer zo. Op sommige plekken kom ik tegen­woordig soms meerdere keren door projecten die meermaals geor­ga­niseerd worden en toch beleef ik nooit twee keer dezelfde ervaring. Aan de basis liggen hier uiteraard de deelnemers. Zij zorgen telkens opnieuw voor een ongelofelijke groepsdynamiek.

Internationalisering brengt een verrijking in vaardigheden en compe­tenties tot stand; geen enkele andere tool is daartoe in staat. En dat is nu eenmaal de kracht van Erasmus!

Veel succes aan alle toekomstige Erasmussers!

Erasmus is voor vele leerlingen een ‘once in a lifetime’ experience.

Filip Bisschop

Thekla Roose

CVO MIRAS WEST-VLAANDEREN

Onze cursisten gingen 35 dagen op stage naar Portugal. Het zijn 3 cursisten kapper en 1 cursist schoonheidszorg uit het volwassenen­onderwijs, die stage liepen in Braga. Een unieke kans voor hen, ze zijn de pioniers van het volwassenenonderwijs. Zij kregen immense professionele kansen en mochten van dag 1 klanten volledige behandelingen geven in zeer professionele salons. Ook op de school kregen ze een warm welkom door de cursisten en lesgevers. De cursisten lieten nu al weten dat ze Portugal zullen missen. Twee groepen van 2 lesgevers gingen op jobshadowing in deze periode en konden niet alleen overleggen over inhoud en didactiek met de Portugese collega’s, maar ook met de daar aanwezige Sloveense collega’s.

In the world anno 2022, Erasmus exchanges are more relevant than ever.

Thekla Roose

Ann Verhaegen

SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

Ann Verhaegen is secretaris-generaal van Departement Onderwijs en Vorming. Ze is ook nauw betrokken bij de werking van Epos. Als nationaal agentschap valt Epos onder haar toezicht. Bovendien was ze voordien vijf jaar voorzitter van Epos en is zij mee verantwoordelijk voor de organisatorische veranderingen enkele jaren geleden. De verjaardagen van Epos en Erasmus+ zijn dus het moment om te polsen hoe belangrijk het agentschap en het programma volgens haar zijn.

Dag Ann, wat is de link tussen het Departement Onderwijs en Vorming en Epos?

“Wij zijn de nationale autoriteit. Dat wil zeggen dat wij vanuit Europa de opdracht hebben om Epos op te volgen. Epos zorgt voor de coördinatie en uitvoering van het Erasmus+-programma voor onderwijs en vorming in Vlaanderen. Het is onze taak is om erop toe te zien dat Epos alle middelen goed inzet.”

Wat vind jij van het Erasmus+-programma?

“Ik vind het heel belangrijk. Onderwijs wordt erg bepaald door de heersende (taal)cultuur. Erasmus+ zet de deur open naar andere culturen, talen, ideeën en samenlevingen. Het programma helpt om jongeren voorbij het gekende en het vertrouwde te laten kijken Die bredere blik op de wereld is cruciaal voor hun ontwikkeling als persoon en in hun professionele leven.”

Je raadt het iedereen aan?

“Zeker, ik reis zelf ook heel graag. En dat verruimt je blik. Bovendien leer je zo je eigen context te relativeren. Je leert de dingen in een ander perspectief te plaatsen en het verandert toch de manier waarop je in het leven staat. Dat is een ontegensprekelijke meerwaarde voor het individu natuurlijk. Maar dit geldt ook voor de deelnemende organisaties. Door internationale contacten en samenwerking, ervaren ze hoe men elders uitdagingen en problemen aanpakt. Deze inzichten en resultaten kan men gebruiken voor constructieve oplossingen.”

Erasmus+ is gestoeld op vier kernwaarden: duurzaamheid, digitalisering, inclusie en democratische participatie. Heb jij die waarden zien evolueren de voorbije jaren?

“De coronapandemie heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. En ook op het vlak van duurzaamheid zie ik veel bewegen. Ik vind het ook bijzonder positief dat Erasmus+ sterk inzet op sociale inclusie en democratische participatie. Erasmus+ is geëvolueerd naar een programma waar er veel kansen gecreëerd worden voor deelnemers en organisaties uit de verschillende onderwijsdomeinen. Zo kunnen er bijvoorbeeld opleiders en leerlingen uit het basisonderwijs, het algemeen secundair onderwijs, het beroepsonderwijs en -opleiding, meer en meer studenten, laaggeschoolde volwassenen enz. deelnemen. De budgetten zijn toegenomen waardoor die financiële drempel om een internationale ervaring op te doen veel lager is.

Zijn er al veel secundaire scholen bezig met Erasmus+?

Meer en meer scholen starten het traject op. Pas op, dat is niet evident. Niet elke school heeft de middelen en bovendien vergt het de nodige inspanningen om een beleid uit te tekenen. Alleen zo kunnen ze deelnemen aan het traject. Het vraagt dus engagement van de scholen en leerkrachten. Maar het aantal groeit. Dat wel.”

Hoe zou jij Erasmus+ graag willen zien evolueren in de komende 50 jaar?

“Ik zou nog meer inzetten op inclusie. Het feit dat Erasmus+ niet enkel gericht is op het hoger onderwijs, maar zoveel mogelijkheden biedt voor alle onderwijs- en vormingsdomeinen mag nog meer in de verf gezet worden.”

Wat zijn jouw verjaardagswensen voor Epos en Erasmus+?

“Doe er nog minstens 50 jaar bij! En blijf zorgen voor die blikverruiming. We kunnen zoveel leren van elkaar.”

Download het volledige Epos jaarboek 2022
Download PDF