Het programma bestaat uit volgende onderdelen:

  • Kernactie 1 – individuele leermobiliteit
  • Kernactie 2 – samenwerking tussen organisaties en instellingen
  • Kernactie 3 – ondersteuning van beleidsontwikkeling en -samenwerking
  • Jean Monnet Acties

Wie meer wil weten over het Erasmus+ 2021-2027 programma, kan terecht op de volgende webpagina: Publications Office of the European Union.

Wie geïnteresseerd is in projectaanvragen, kan hiervoor de programmagids raadplegen via Erasmus+.

Feiten en cijfers voor de oproep 2022

Met het nieuwe programma is ook de terminologie vernieuwd. Het overzicht in bijlage 1 helpt bij het ontleden van de afkortingen en codes. De cursieve activiteiten zijn aanvragen voor accreditatie waar geen middelen tegenover staan, maar wel een soort van toegangsticket zijn tot andere activiteiten in het programma. Naast de accreditatie is de mobiliteit door lerenden in volwasseneneducatie en in schoolonderwijs nieuw in KA1.

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen voor de oproep 2022?

Bij KA1-aanvragen bepaalt het type organisatie van de aanvrager in welk domein de aanvraag moet worden ingediend. Bij KA2-aanvragen is het domein waar het strategisch partnerschap de meeste impact zal hebben, bepalend voor de indiening.

Zo kan een universiteit enkel mobiliteitsprojecten aanvragen via die code die uitsluitend voor hoger onderwijs is bedoeld, maar kan diezelfde universiteit voorstellen van samenwerkingspartnerschappen indienen in alle domeinen van onderwijs en opleiding (schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, volwasseneneducatie).

 

 

Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel in 2022?

Om te slagen moet een project twee grote hordes over, de ontvankelijkheidscontrole en de kwaliteitsbeoordeling.

1. Ontvankelijkheidscontrole

In eerste instantie wordt het project op administratieve juistheid en volledigheid gecontroleerd. Zo wordt een aanvraag die te laat wordt ingediend administratief niet aanvaard en als onontvankelijk beschouwd. De behandeling van de aanvraag stopt hier al.

2. Kwaliteitsbeoordeling

Projecten die administratief in orde zijn, worden ontvankelijk verklaard voor de kwalitatieve beoordeling. Per project worden twee externe experten geselecteerd die het project onderzoeken op criteria zoals relevantie, kwaliteit, impact, haalbaarheid, enz. De experten bepalen de kwaliteitsscore van het projectvoorstel.

Een project maakt kans op financiering wanneer het een totale score behaalt van minimum 60% én minimum de helft op de deelscores. De totale score bepaalt de plaats in de rangschikking wat belangrijk kan zijn voor die acties die gepaard gaan met (beperkte) financiering.

Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd in 2022 en voor welke bedragen?

Epos heeft in 2022 aan 176 mobiliteitsprojecten (+71 ten opzichte van 2021) initieel een totaal bedrag van 31.886.729,46 euro toegekend.

In totaal zijn er 688 unieke organisaties betrokken die 14.589 deelnemers willen uitsturen.

Epos financiert 49 partnerschappen (KA2) in 2022 voor een totaalbedrag van 6.740.000 euro. Die partnerschappen bestaan uit 223 unieke partners.

Epos vzw

Meer weten

35 jaar Erasmus en 15 jaar Epos

Meer weten

Erasmus+
2021-2027

Meer weten

Duurzaamheid is de prioriteit in 2022

Meer weten
Download het volledige Epos jaarboek 2022
download PDF