Home Inspiratie en resultaten Volwasseneneducatie Four Elements – Legends and Stories

Four Elements – Legends and Stories

CVO EduKempen Turnhout

We richten ons in de eerste plaats op kwetsbare volwassenen, migranten en nieuwkomers, en mensen met functionele beperkingen of een socio-economische achterstand. Het doel is om hen samen met hun leraren en begeleiders verhalen uit het cultureel erfgoed van de partnerlanden te laten verzamelen en analyseren, en op die manier hun taalverwerving en sociale interactie aan te scherpen.

Gert Hurkmans

Het Erasmus+ project ‘Four elements – Legends and stories: improving foreign language learning and intercultural competences of adults by e-learning’ staat volledig in het teken van cultureel erfgoed. Het vertrekpunt: elk land heeft eigen nationale verhalen en legenden over de 4 elementen aarde, water, vuur en lucht. Al deze verhalen bevatten zowel culturele gelijkenissen als verschillen, en zijn daarom als vertrekpunt om taalverwerving, intercultureel leren en sociale interactie te stimuleren bij volwassen studenten.

Kritisch nadenken over culturele gelijkenissen en verschillen

Het project, dat liep van 2018 tot 2020, was een samenwerking tussen CVO EduKempen (Turnhout, België) en 6 Europese partners uit het onderwijs en de culturele sector:

  • Estland: Centrale Bibliotheek van Võru
  • Frankrijk: Les Apprimeurs – NGO gespecialiseerd in digitale opleidingen voor professionals uit het onderwijs en de culturele sector
  • Italië: Instituto dei Sordi – organisatie die diensten aanbiedt aan doven, slechthorenden en mensen die problemen hebben met taalverwerving
  • Spanje: DomSpain Consulting – organisatie gespecialiseerd in taalcursussen en ICT-lessen voor volwassenen
  • Slovenië: Universiteit Van De Derde Leeftijd – wil aan de hand van cursussen over persoonlijke ontwikkeling actief burgerschap en sociale inclusie aanmoedigen bij senioren
  • Griekenland: MyArtist- focust op de re-integratie van werklozen, (ex-) gedetineerden en drugsverslaafden

Onder leiding van directeur Gert Hurkmans stond CVO EduKempen in voor de coördinatie van het project met de verschillende partners. “We richten ons in de eerste plaats op kwetsbare volwassenen, migranten en nieuwkomers, en mensen met functionele beperkingen of een socio-economische achterstand. Het doel is om hen samen met hun leraren en begeleiders verhalen uit het cultureel erfgoed van de partnerlanden te laten verzamelen en analyseren, en op die manier hun taalverwerving en sociale interactie aan te scherpen. We willen hen ook doen stilstaan bij het culturele erfgoed van de Europese Unie, en hen kritisch laten nadenken over de gelijkenissen en verschillen tussen culturen”, legt hij uit. “Allemaal vaardigheden die ze nodig hebben om als Europese burger sterk te staan op de arbeidsmarkt, en in de maatschappij in het algemeen.”

Interactief digitaal platform

 Alle Europese verhalen en legenden werden gebundeld op een interactief digitaal platform, met onder andere een overzichtelijke landkaart van mythen en sprookjes en e-books per thema (aarde, water, vuur en lucht). “Deze tools – allemaal zeer gebruiksvriendelijk – zijn ideaal om de talenkennis en ICT-skills van volwassenen te ontwikkelen, en dat terwijl ze bijleren over andere culturen”, aldus Gert Hurkmans. Er werden ook 21 video’s gemaakt waarin telkens een verhaal verteld wordt in gebarentaal. Voor leraren en begeleiders werd een praktische handleiding ontwikkeld met een waaier aan didactisch materiaal, waarmee ze concreet aan de slag kunnen met hun studenten.

Er kwamen al tal van positieve reacties op het platform. “Studenten ervaren extra motivatie en zin om te leren en hun talenkennis gaat erop vooruit. Leraren appreciëren dan weer de uitgebreide ondersteuning. Hiermee kunnen ze hun studenten op een toegankelijke manier het rijke cultureel erfgoed bijbrengen en hen op die manier mee vormen tot weerbare en verantwoordelijke Europese burgers”, besluit Gert Hurkmans.

4 Elements in Arts

 In navolging van het succes van het project ‘4 Elements – Legends and stories’ werd in het najaar van 2022 een vervolgproject opgestart, met focus op kunst. Het project ‘4 Elements in Arts’ is volop aan de gang, op de projectwebsite kan je alvast een kijkje nemen.