FARO

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, onderzoekt hoe participatie in erfgoedorganisaties een meer duurzaam karakter kan krijgen. Dankzij Erasmus+ kon een van de medewerkers op jobshadowing bij Open Museums in Glasgow, al vele jaren een voorbeeld op vlak van outreach door musea. Via de opgedane praktijkervaringen en methodieken is het de bedoeling om het Vlaamse erfgoed nog toegankelijker te maken voor iedereen.

“Erfgoed is van iedereen en via de methodieken van deze jobshadowing zal de Vlaamse erfgoedsector die opdracht meer dan ooit kunnen waarmaken.”

Jacqueline van Leeuwen

Cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk

Cultureel erfgoed is van iedereen. Iedereen zou er dus ook bij betrokken moeten zijn, niet enkel als bezoeker maar ook als mede-maker. Daarom definieerde het Vlaamse cultureel-erfgoeddecreet van 2017 participatie als 1 van de 5 functies van erfgoedorganisaties. Dit betekent dat de erfgoedsector nog meer dan vroeger oog moet hebben voor outreach, co-creatie en inspraak.

In het verleden werden er al heel wat inspanningen geleverd om bepaalde groepen bij het erfgoedwerk te betrekken. “Hoe inspirerend ook, vaak waren ze niet duurzaam genoeg en leidden ze niet tot een structurele samenwerking op langere termijn. Daarom willen we bij FARO onderzoeken hoe participatie in erfgoedorganisaties een meer duurzaam karakter kan krijgen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kansengroepen: hoe kan de cultureel-erfgoedsector structurele partnerschappen aangaan met de zorg- en welzijnssector?” vertelt Jacqueline van Leeuwen, coördinator vorming en advies bij FARO.

Jobshadowing in Glasgow

Om kennis en inspiratie op te doen, stuurde FARO medewerker Bart De Nil (adviseur outreach) op jobshadowing naar Glasgow. “Al bijna 30 jaar geldt het Open Museum van Glasgow Museums als een van de beste praktijkvoorbeelden op vlak van outreach door musea. Het zoekt steeds naar nieuwe manieren om de mensen van Glasgow te verbinden met museumcollecties. De focus ligt bovendien op zij die de musea niet kunnen, zullen of willen bezoeken. Glasgow Museums staat bekend voor hun structurele en duurzame participatie. Een uitstekend voorbeeld voor ons om van te leren,” aldus Jacqueline van Leeuwen.

Tijdens een jobshadowing van 5 dagen bestudeerde Bart De Nil de werking van Open Museums Glasgow ter plekke. Hij voerde dieptegesprekken met alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aanbod dat Open Museum ontwikkelt en met de verschillende externe partners waarmee ze samenwerken voor hun activiteiten in de stad en met de diverse gemeenschappen. Daarnaast nam hij actief deel aan de vele activiteiten die op dat moment werden aangeboden. “Op die manier werd hij volledig ondergedompeld in de manier van werken daar. Hij keerde terug naar België met heel wat inspiratie, methodieken en praktijkvoorbeelden in zijn bagage, klaar om deze hier toe te passen op het Vlaamse cultureel erfgoed,” vertelt Jacqueline van Leeuwen.

Opbouwen van een duurzaam kennisnetwerk

De opgedane kennis en vaardigheden werden door FARO verder verspreid in Vlaanderen. “Er kwam een nieuwe publicatie, een cursusaanbod en coaching op maat. Daarnaast ontstond er ook een internationaal kennisnetwerk waarin Open Museum Glasgow een van de partners is. De focus ligt op het ontwikkelen van interventies voor gezondheid en welzijn en train-the-trainers voor de zorg- en gezondheidsector. Op langere termijn willen we nieuwe trajecten met spelers uit de welzijns- en zorgsector ontwikkelen. Dankzij Erasmus+ kunnen we een duurzame impact hebben op het Vlaamse cultureel erfgoed,” besluit Jacqueline van Leeuwen.