Home Inspiratie en resultaten Volwasseneneducatie Het Leerke vzw geniet van een leerrijk Europees bibliodrama-avontuur

Het Leerke vzw geniet van een leerrijk Europees bibliodrama-avontuur

Het Leerke is een vzw die mensen en groepen begeleidt om op zoek te gaan naar zingeving aan de hand van bibliodrama. Hierbij zijn levensbeschouwelijke verhalen en thema’s de basis om na te denken over het eigen leven en de maatschappij vandaag. Het helpt de deelnemers om te groeien als mens en om met een open blik naar de wereld te kijken.

Groeien als individu aan de hand van bibliodrama

Het Leerke is een jonge vzw, gedreven door vrijwilligers, die vormings- en begeleidingswerk aanbiedt rond zingeving, persoonlijke groei, rituelen en levensbeschouwing via creatieve en speelse werkvormen. Ze opereren vanuit een pluralistische ingesteldheid en werken aan een open klimaat van verdraagzaamheid en verbondenheid in een samenleving waar diversiteit steeds meer een item is.

De belangrijkste werkmethode in de aanpak van Het Leerke is bibliodrama. “Dit is een interactieve manier om aan de slag te gaan met levensbeschouwelijke verhalen en thema’s en de betekenis ervan te verkennen aan de hand van drama en creatieve methodieken. Het zich inleven in een rol uit een verhaal staat hierin centraal. Denk aan werkvormen zoals een rolverdieping, een ontmoetingsspel, een koor of inspringtheater of een estafette. Deze prikkelen de fantasie en het inlevingsvermogen en wakkeren de lichaamstaal aan. Door de persoonlijke ervaring en de interactie met medespelers kan elke nieuwe actie de verhouding van de deelnemers tot elkaar, tot een verhaal en tot het web van bestaande interpretaties veranderen en vernieuwen. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen te laten groeien met respect voor elkaar in een pluralistische maatschappij,” vertelt coördinator Jes Bouwen.

Door je te oefenen om in andermans schoenen te gaan staan is bibliodrama uitermate geschikt om bruggen te slaan naar andere levensbeschouwingen. Onmisbaar in de samenleving van vandaag.

Jes Bouwen

European Bibliodrama Network

Het Leerke organiseert verschillende opleidingen in bibliodrama voor professionals en vrijwilligers in verschillende sectoren (bv. onderwijs, pastoraal, instellingen, persoonlijke begeleiding) zodat zij op hun beurt groepen kunnen begeleiden. Het doelpubliek zijn vooral volwassenen in ziekenhuizen, gevangenissen en verenigingen, zowel nationaal als internationaal.

“In 2014 maakten we kennis met het ‘European Bibliodrama Network’. Met de steun van Erasmus+ maken we sindsdien deel uit van dit boeiende netwerk dat bibliodrama-begeleiders uit 13 Europese landen met elkaar verbindt. Elke jaar ontmoeten we elkaar in een van deze landen voor een European Bibliodrama Workshop waar ontmoeting en bibliodrama spelen centraal staan tijdens verschillende sessies. Uiteraard is dit ook een uitstekende gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen over de grenzen heen en om uitgebreid ervaringen en inzichten uit te wisselen.”

In 2017 was België gastland van de EBN workshopweek. “Dit was ongetwijfeld een hoogtepunt in onze werking. Elk jaar opnieuw voelt onze bijeenkomst aan als een gezellige familie-reünie. Ons Europees avontuur wordt steeds rijker en mooier. We hebben het grote geluk dat we ons kunnen laten inspireren door al die verschillende creatieve zielen die bezig zijn met bibliodrama in heel Europa. Het helpt ons om onze bibliodrama workshops naar een hoger niveau te tillen, waardoor we onze deelnemers helpen groeien als mens en ten opzichte van elkaar,” vertelt Jes Bouwen.