Jaarlijks verslag over intra-EU arbeidsmobiliteit 2022 gepubliceerd

De Europese Commissie -Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie – heeft net haar jaarlijks verslag over intra-Europese arbeidsmobiliteit gepubliceerd (enkel in het Engels beschikbeer).

Het verslag geeft een update van de recente ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmobiliteit binnen de EU, onder meer hoe die zich verhoudt tot het aantal werknemers van buiten de EU. Het wijdt ook een aantal specifieke hoofdstukken aan grensarbeiders (grenspendelaars) en maakt een analyse van de verhouding beroepen en mobiliteit.

 

Wat de feitelijke mobiliteit betreft, is dit verslag ook een aanvulling op de speciale Eurobarometer over de arbeidsmobiliteit ten opzichte van vorig jaar. Het geeft een overzicht aan de hand van infographics en landenfiches (in het EN en in de respectieve nationale taal), die gemakkelijk toegankelijk is voor de snelle lezer.

Lees ook het document ‘Arbeidsmobiliteit in één oogopslag’ dat de belangrijkste conclusies in het kort samenvat.

Veel leesplezier!