KA210 Kleinschalige partnerschappen 2023: aanvragen 2de ronde

Epos kreeg weer heel wat aanvragen binnen voor de tweede ronde van de call 2023 voor KA210 kleinschalige partnerschappen.

In totaal waren er 69 aanvragen voor een (aangevraagd) totaalbudget van € 3.960.000.

Een jury van experten zal nu je aanvraag evalueren.

Epos wenst je alvast veel succes toe met de evaluatie van je aanvraag.

Hier vind je het overzicht van de aanvragen per domein:

Domein aangevraagd budget in €
Volwassenen-educatie (ADU) : 19 1.110.000,00 €
Schoolonderwijs (SCH): 36 2.040.000,00 €
Beroepsonderwijs en -opleiding (VET): 14 810.000,00 €
TOTAAL: 69 3.960.000,00